Spring naar inhoud

Onze vacatures

Directeur DG&J/Directeur Publieke Gezondheid

Wat ga je doen?

De Directeur DG&J/DPG werkt voor de gemeenschappelijke regeling van de regio ZHZ. De directeur is WOR-bestuurder voor de gehele DG&J-organisatie alsmede voor de SOJ. De Directeur DG&J/DPG legt verantwoording af aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Voor de DG&J geldt dat het verzorgingsgebied vrij klein is (ruim 450.000 inwoners), terwijl het takenpakket omvangrijk en compleet is. Dit vereist een goede samenwerking binnen de regio alsmede met andere diensten in omliggende regio's. De functie valt uiteen in een drietal rollen:

 • Directeur DG&J: stuurt de gehele organisatie van 225 medewerkers aan. De directeur stuurt de clustermanagers en het bestuurssecretariaat direct aan.
 • DPG: is verantwoordelijk voor de uitvoering van de geneeskundige en gezondheidskundige taak volgens de Wet veiligheidsregio’s, in samenhang met de Wet publieke gezondheid. De DPG:
  • fungeert als DPG op grond van een beschikbaarheids- en bereikbaarheidsregeling;
  • draagt zorg voor de integrale advisering namens de witte kolom aan het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
  • vertegenwoordigt de GGD ZHZ in de landelijke Raad van DPG-en en daaraan verbonden gremia;
  • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke GHOR-taken en geeft derhalve leiding aan de GHOR. De GHOR is onderdeel van de Veiligheidsregio ZHZ;
 • Secretaris van de gemeenschappelijke regeling: is de adviseur van het DB en AB van de gemeenschappelijke regeling, waaronder ook de SOJ valt. Draagt zorg voor het voorbereiden van de vergaderingen van het DB en AB, de ambtelijke ondersteuning tijdens en het geven van vervolg aan de vergaderingen.
Dit betreft een beknopte weergave van de werkzaamheden. Voor een uitgebreid profiel verwijzen we u naar deze link.

Wat neem je mee?

Het bovenstaande vereist een vrijwel permanent gesprek met de eigenaren. Dit zijn er tien, die onderling enigszins van elkaar verschillen t.a.v. omvang, maar ook t.a.v. onderlinge niveau van samenwerking (Drechtsteden, Gorinchem, Molenlanden, Hoekse Waard). Dit vraagt van de directeur een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en aandacht voor wat er gebeurt in de regio.
De nieuwe Directeur DG&J/DPG:

 • werkt en denkt op academisch niveau;
 • heeft ervaring als eindverantwoordelijke van een organisatie met een vergelijkbare grootte;
 • heeft ervaring in het openbaar bestuur, kent het krachtenveld van een gemeenschappelijke regeling en weet hoe je effectief moet zijn in een politiek-bestuurlijke complexe setting;
 • heeft ervaring in het brede publieke en sociale domein. Heeft bij voorkeur ervaring met publieke gezondheid, onderwijs en veiligheid en is in staat een visie te ontwikkelen op de verschillende beleidsterreinen;
 • is een netwerker en belangenbehartiger en is in staat een goede relatie op te bouwen met de 10 gemeenten en andere stakeholders;
 • is in staat binnen de veelheid aan onderwerpen en de pluriformiteit van de werkzaamheden te prioriteren en het overzicht en de rust te bewaren;
 • heeft een transparante leiderschapsstijl. Behoudt het overzicht en geeft daarbinnen ruimte aan de managers.

Waar kom je te werken?

De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) is een openbaar lichaam van 10 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid dat gemeentelijke taken uitvoert op het gebied van publieke gezondheid, onderwijsdeelname, huiselijk geweld en ouderen- en kindermishandeling. Naast deze taken voert de DG&J aanvullende taken uit waaronder het toezicht op kinderopvang, WMO toezicht en de aanpak Personen met verward gedrag. DG&J doet dit voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Molenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Met het uitvoeren van deze taken helpt de DG&J inwoners van jong tot oud mee te doen aan een gezonde en sociaal veilige samenleving in Zuid-Holland Zuid.

De DG&J is in 2012 ontstaan door samenvoeging van regionale organisaties in het gebied Zuid-Holland Zuid. Belangrijkste 'merken' in 2012 waren de GGD ZHZ en het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. In 2018 werd Veilig Thuis ZHZ als derde 'merk' aan de DG&J toegevoegd. Enigszins op afstand staat de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ), dat in 2015 als zelfstandig organisatieonderdeel aan de GR werd toegevoegd. Ook neemt de GR sinds 2019 deel in de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U.A., samen met het Erasmus MC en het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Wat bieden we jou?

De functie is ingedeeld in schaal 17 (CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) tot maximaal € 9.069,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek plus een beschikbaarheidsvergoeding gebaseerd op de Beschikbaarheidsregeling VR ZHZ. De DG&J biedt daarnaast secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder  reiskostenvergoeding woon/werkverkeer, flexibele werktijden en betaald ouderschapsverlof. Elke werkgever beschikt over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris. Het pensioen is van ABP.

Solliciteren of meer weten?

DG&J laat zich in deze procedure bijstaan door mr Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs. Belangstellenden kunnen alleen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan dgj@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang in de procedure. Ook interne kandidaten worden door het bureau Vanderkruijs beoordeeld.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

 • Eerste ronde gesprekken, maandag 22 juni in de middag
 • Tweede ronde gesprekken, donderdag 25 juni in de middag
Dit betreft een beknopte weergave van het profiel. Voor de uitgebreide versie verwijzen we u naar deze link
 

Vacaturenummer67861
Aantal uur per week36
OrganisatieonderdeelDienst Gezondheid & Jeugd
Reageer voor13-06-2020