Leren en Ontwikkelen

De Drechtsteden stimuleren en motiveren medewerkers om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven en om te gaan met veranderingen binnen en buiten de regio/organisatie. Blijvend leren is cruciaal om goed te anticiperen en reageren op de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie/regio.

De leer- en ontwikkelactiviteiten zijn gericht op het bereiken van de organisatiedoelstellingen van de Drechtstedenorganisaties. De organisatie en de individuele medewerker zelf, hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De werkgever schept de kaders waarbinnen het leren en ontwikkelen plaatsvindt. De individuele medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen professionaliteit en functioneren en is eigenaar van zijn leerproces.

De Drechtsteden integreert leren in het werk met scholing, afgestemd op de vraag en op de situatie. Dat kan een training of een cursus zijn, maar ook een coachingstraject of een bijeenkomst met collega’s. Het nieuwe leer- en ontwikkelaanbod van de Drechtsteden helpt medewerkers en teams om het beste naar boven te halen.

Ons doel is dat iedereen die werkt voor de regio Drechtsteden zich blijft ontwikkelen en leert.
• We richten ons op de ontwikkeling van alle mensen die voor de regio Drechtsteden werken.
• We richten ons op de ontwikkeling van medewerkers, zowel individueel als deel uitmakend van een collectief.