Gemeente Zwijndrecht

Werken bij Gemeente Zwijndrecht

Zwijndrecht is met 44.780 inwoners (per 1-1-2021) een levendige en aantrekkelijke gemeente in de Randstad. Het raadsprogramma “Krachtig Zwijndrecht” omvat een stevige ambitie. De opgaven waar de gemeente Zwijndrecht voor staat, vragen om een grotere mate van samenlevingsgericht werken en het handelen vanuit één organisatie met een integrale aanpak.

Gemeente Zwijndrecht is een platte, informele en open organisatie met circa 240 medewerkers. Een prettige werksfeer, vakmanschap, talentontwikkeling en resultaat staan centraal. Wij geloven in de kracht van onze medewerkers en geven dat vorm door hun talent in te zetten voor het realiseren van onze opgaven.

We werken vanuit twee locaties:

  • het Gemeentehuis gevestigd op het Raadhuisplein 3 en
  • de Gemeentewerf gevestigd op de Middellijn 1 te Zwijndrecht.

Vacatures bij Gemeente Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht
Vacature nr. 7853

Teamleider Bestuursondersteuning

Wil jij jouw ervaring als leidinggevende inzetten in een afwisselende, uitdagende functie met een dubbelrol! Wil je…
Gemeente Zwijndrecht
Vacature nr. 7821

Stage Openbare Orde & Veiligheid

Altijd al willen weten wat de gemeente doet tijdens een ramp of crisis? Zoek je daarbij een geschikte afstudeer stage? …
logo Smart Delta Drechtsteden
Vacature nr. 6293

Afstuderen in de Drechtsteden

Wil jij tijdens jouw studie relevante werkervaring opdoen en meedenken over de ontwikkeling van onze regio? Dan ben je…

Doelstellingen & ambities

Vanuit vakmanschap en bevlogenheid voor onze maatschappelijke taak werken we als één organisatie met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen aan een Krachtig Zwijndrecht. We willen het goede doen voor de Zwijndrechtse samenleving en maken hierbij op zorgvuldige wijze de juiste afweging.

JIJ in ONZE organisatie:

“Wij zijn er van overtuigd dat de mens centraal moet staan in onze organisatie. Door vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid te sturen op geluk, gedrevenheid en gezondheid halen we het beste uit onze mensen, waardoor werkplezier en prestaties vergroten.“

Wij kijken dus niet alleen naar de medewerker, maar naar de mens. Privé en werk lopen steeds vaker en sneller door elkaar heen tegenwoordig. Je neemt je werk mee naar huis en andersom. Wij snappen dit als werkgever heel goed en kijken naar wat JIJ nodig hebt om goed in je vel te zitten. 

Wil je hier meer over lezen, klik hier.

Wie zijn wij als werkgever?

Begeleiding & ontwikkeling

We bieden een warm welkom in een familiaire organisatie. Hiertoe hebben we een inwerkprogramma Hoe werken WIJ in Zwijndrecht. Er zijn voldoende kansen om jezelf te ontwikkelen. We gaan uit van het benutten van vaardigheden en kijken daarbij over de grenzen van afdelingen heen.
We bieden een online leerplatform aan (Skillstown).

Hier vind je alles op het gebied van taal, communicatie, samenwerken, presenteren, time management en vakspecifieke kennis over het werken bij de gemeente/overheid. Zowel e-learning, webinars en podcasts als essentials in één leeromgeving.

Bedrijfscultuur

We geven medewerkers veel verantwoordelijkheid en vertrouwen! Op elk niveau binnen onze organisatie werken we, samen met het bestuur, in een open sfeer met elkaar samen, vanuit het gezamenlijke belang en de gezamenlijke opgaven.

We werken zoveel mogelijk vanuit de verantwoordelijkheid van een veilige en plezierige werkomgeving. Dat geldt zowel intern als extern. Om de werkomgeving veilig en plezierig te hebben en houden zijn er vertrouwenspersonen actief die je als medewerker kun raadplegen en hebben we beleid op het gebied van de Veilige Publieke Taak. De Ondernemingsraad denkt mee vanuit deze verantwoordelijkheid en draagt op die wijze ook haar steentje bij.

In Zwijndrecht is niet de structuur, maar zijn de inhoudelijke opgaven en ambities leidend. We hebben een flexibele hoofdstructuur die bestaat uit een gemeentesecretaris/algemeen directeur daaraan rapporterende Concerncontrol en afdeling Staf. Daarnaast zijn er de vier afdelingen Gemeentewinkel, ruimtelijk ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en realisatie. We hebben dus een platte structuur en zijn mandaten en bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de structuur geborgd.

Flexibel werken

Binnen Zwijndrecht is het natuurlijk mogelijk om flexibel te werken. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben invloed op waar en wanneer er gewerkt wordt. Werkgevers- en werknemers zijn niet meer gebonden aan één kantooromgeving, maar hebben de mogelijkheid om te bepalen waar en wanneer ze werken. We gaan er vanuit dat je minimaal een dag op het werk aanwezig bent om collega’s, bestuurders, inwoners, ondernemers, partners of anderen te ontmoeten en in verbinding te samen met de samenleving.

We faciliteren je met een chromebook en een Ipad of telefoon van ons in bruikleen. Ook is het mogelijk een bureau en/of een bureaustoel in bruikleen te krijgen. We staan, zoals gezegd, voor een veilige en gezonde werkplek.

Diversiteit

In Zwijndrecht is iedereen welkom!

Wij staan voor diversiteiten respect voor elkaars verschillen.