Arbeidsvoorwaarden

Samen werken de Drechtsteden organisaties aan een aantrekkelijke regio, dicht bij de mensen. De complexe dynamiek van de regio vraagt om ambtenaren nieuwe stijl: flexibele en alerte professionals met ambitie die werken aan wat goed is voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Ze zijn actief, open, integer en ze kunnen zich met behulp van veelzijdige, maatschappelijk betrokken onderwerpen goed ontwikkelen. Dat doen ze in een werkcultuur waar iedereen zich thuis voelt, niemand uitgesloten is en verschillen voor betere resultaten zorgen.

Werken voor de Drechtsteden betekent werken voor onze regio in al haar facetten. Meer huizen of meer groen? Hoe houden we de regio leefbaar en zorgen we voor minder files? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen meetelt in de regio? Vraagstukken die nu én in de toekomst belangrijk zijn, vragen al onze aandacht. Jouw baan zorgt dus voor grote maatschappelijke impact. Daar horen natuurlijk ook uitstekende arbeidsvoorwaarden bij.

Best mogelijke arbeidsvoorwaarden

Nieuwsgierig naar wat wij jou te bieden hebben? Lees dan snel verder! Hier vind je een overzicht van de personeelsregelingen die van toepassing zijn op werknemers van de Drechtsteden.
Wil je nog meer weten, klik dan op https://www.caogemeenten.nl/: Hierin staan de regels die gelden voor alle (gemeente)ambtenaren in Nederland.

Passend salaris
Je krijgt een marktconform salaris. Wat de hoogte ervan is, hangt af van de zwaarte van je functie, je kennis en ervaring. We volgen daarbij de Cao Gemeenten / Cao SGO. De functies zijn ingedeeld in schalen met een minimum- en een maximumsalaris. Binnen jouw functie kun je dus groeien in salaris.

Individueel Keuzebudget (IKB)
Naast het salaris krijg je iedere maand een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden en wensen. Anders gezegd: je bepaalt zelf waarvoor je het geld gebruikt. De hoogte van het IKB is 17,05% van je salaris. Met het budget kun je bijvoorbeeld:
• extra verlofuren kopen;
• extra geld krijgen door het uit te laten betalen;
• opleidingen volgen;
• een fiets kopen;
• extra pensioen kopen;
• vakbondscontributie betalen.

Vitaliteit
Een vitale leefstijl is belangrijk. Wij stimuleren een gezonde levensstijl en bieden een breed en gevarieerd aanbod aan trainingen, activiteiten en advies op het gebied van sport en mentale ontspanning.

Werkweek en vakantie
Een volledige werkweek is bij ons 36 uur. Vaak kun je ook parttime werken. De werktijden stellen we in overleg vast. Bij een volledige werkweek krijg je  24 vakantiedagen op basis van een fulltime (36 uur) dienstverband. Ook is het mogelijk om 4 x 9 te werken. Afhankelijk van je leeftijd krijg je extra vakantie-uren. Wil je meer vakantiedagen? Dan zet je hiervoor jouw Individuele Keuzebudget (IKB) in.

Balans werk en privé
We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om werk en privé op elkaar af te stemmen. In overleg maak je afspraken over je werkplek en werktijden.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Wij vergoeden de OV kosten volledig. Wanneer je reist met de auto, dan krijg je hier een vergoeding voor. Je krijgt bij ons een thuiswerkvergoeding van € 3,- bruto per dag voor de dagen dat je niet op kantoor werkt.

Ouderschapsverlof
Heb je kinderen onder de 8 jaar? Dan kun je gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof krijgen voor de opvang of verzorging van je kind. De hoogte van de doorbetaling is afhankelijk van je inschaling. Je kunt na het betaald verlof ook onbetaald ouderschapsverlof krijgen.

Goed pensioen
Je bent verzekerd van een goed pensioen tegen een zo’n laag mogelijke premie bij pensioenfonds ABP. De beleggingen van dit pensioenfonds dragen bij aan een duurzame wereld.

Korting zorgverzekering
Je kunt met een collectieve korting een zorgverzekering afsluiten bij CZ , IZA of Menzis. Als je een aanvullende verzekering afsluit, krijg je ook een werkgeversbijdrage.

Inclusiviteit en diversiteit
In de Drechtsteden kan iedereen zichzelf zijn. Ongeacht herkomst, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, beperking of geloof. Waar mensen met een verschillende achtergrond samenwerken ontstaan nieuwe inzichten wat leidt tot innovatie en creativiteit. Hoe meer mensen meedoen, des te sterker en dynamischer de stad is. De Drechtsteden organisaties zijn allemaal inclusieve organisaties waar niemand uitgesloten wordt en verschillen elkaar versterken. Vanuit die gedachte is iedere medewerker welkom. Daarnaast maakt onze regio zich hard voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor alle Drechtsteden talenten op de arbeidsmarkt.