Werken voor de Drechtsteden

Dienst Gezondheid & Jeugd

Werken bij Dienst Gezondheid & Jeugd

De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) helpt inwoners een bijdrage te leveren aan een gezonde en sociaal veilige samenleving. De interventies en acties van de DG&J zijn daarop gericht, waarbij (veer)kracht, eigen regie en het welbevinden van mensen centraal staat. De DG&J kijkt met een integrale blik naar haar taken, maakt verbinding tussen verschillende beleidsterreinen en bevordert samenwerking tussen verschillende organisaties aan gezamenlijke doelen.

De DG&J is naar buiten toe zichtbaar en herkenbaar in de volgende organisatieonderdelen:

 • Gemeenschappelijke GezondheidsDienst ZHZ (GGD ZHZ)
  De GGD ZHZ beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland Zuid vanuit het perspectief van positieve gezondheid.
 • Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ (LVS ZHZ)
  LVS ZHZ is de gemeenschappelijk dienst voor het handhaven van de Leerplichtwet en wetgeving op het gebied van voortijdig schoolverlaten.
 • Veilig Thuis ZHZ (VT ZHZ)
  VT ZHZ is de gemeenschappelijke dienst voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
 • Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ ZHZ)
  De SOJ ZHZ is opgericht voor het uitvoeren van de wettelijke taak van de gemeenten die vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk zijn voor het organiseren en betalen van jeugdhulp.

Vacatures bij Dienst Gezondheid & Jeugd

dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Vacature nr. 7310

MatchMaker

Als MatchMaker ondersteun je jongeren zonder startkwalificatie bij het vinden van passend (leer)werk of onderwijs.
Reageer voor: 4 maart
logo Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid
Vacature nr. 7327

Vertrouwensarts Veilig Thuis

Als vertrouwensarts ben je werkzaam voor een grote cliëntengroep van jong tot oud! Je vervult een sleutelrol in het doel…
dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Vacature nr. CNX_66821

Stage lopen bij de Dienst Gezondheid en Jeugd

Wil je een open sollicitatie indienen voor een stageplek bij de Dienst Gezondheid en Jeugd? Dat kan hier!

Waar staan wij voor?

De professionals van de DG&J zijn specialisten op het terrein van publieke gezondheid, toezicht, het recht op onderwijs en sociale veiligheid (ook in de thuissituatie).

De DG&J:

 • geeft vanuit haar wettelijke taken en beschikbare kennis ondersteuning en advies over effectieve interventies en nieuwe ontwikkelingen;
 • vertaalt landelijke en academische trends naar lokale mogelijkheden;
 • werkt intensief samen met (keten)partners;
 • is een sterke partner in lokale, regionale en landelijke netwerken.

 

Bij ons is iedereen van harte welkom. 

Binnen onze dienst wordt een actief divers en inclusief beleid gevoerd, waar iedere medewerker gezien en gehoord wordt.