Werken voor de Drechtsteden

Dienst Gezondheid & Jeugd

Werken bij Dienst Gezondheid & Jeugd

Bij ons is iedereen van harte welkom. Binnen onze dienst wordt een actief divers en inclusief beleid gevoerd, waar iedere medewerker gezien en gehoord wordt.

De DG&J bestaat uit drie organisatieonderdelen:
1. Gemeenschappelijke GezondheidsDienst ZHZ (GGD ZHZ)
De GGD ZHZ beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland Zuid vanuit het perspectief van positieve gezondheid.

2. Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ (LVS ZHZ)
LVS ZHZ is de gemeenschappelijk dienst voor het handhaven van de Leerplichtwet en wetgeving op het gebied van voortijdig schoolverlaten.

3. Veilig Thuis ZHZ (VT ZHZ)
VT ZHZ is de gemeenschappelijke dienst voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Vacatures bij Dienst Gezondheid & Jeugd

dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Vacature nr. 5240

Procesregisseur Meldpunt Zorg en Overlast / Wet verplichte GGZ

Als procesregisseur houd je je op een zakelijke en professionele manier bezig met de procescoördinatie van de…
Reageer voor: 15 juli
dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Vacature nr. CNX_93421

Adviseur Informatiemanagement

Je faciliteert de (digitale) samenwerking in de meest brede zin van het woord. Jouw inzet zorgt voor een effectieve…
Reageer voor: 11 juli
dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Vacature nr. 5204

Medewerker Crisisinterventieteam

Door jouw inzet wordt de juiste hulp op het juiste moment ingeschakeld bij crisissen.
Reageer voor: 8 juli

Waar staan wij voor?

De professionals van de DG&J zijn specialisten op het terrein van publieke gezondheid, toezicht, het recht op onderwijs en sociale veiligheid (ook in de thuissituatie).

De DG&J geeft vanuit haar wettelijke taken en beschikbare kennis ondersteuning en advies over effectieve interventies en nieuwe ontwikkelingen en vertaalt landelijke en academische trends naar lokale mogelijkheden. 

De DG&J werkt intensief samen met (keten)partners en is een sterke partner in lokale, regionale en landelijke netwerken.