Werken voor de Drechtsteden

Dienst Gezondheid & Jeugd

Werken bij Dienst Gezondheid & Jeugd

Wij zijn als Serviceorganisatie opgericht omdat gemeenten vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk zijn voor het organiseren en betalen van jeugdhulp.

Bij ons is iedereen van harte welkom. Binnen onze dienst wordt een actief divers en inclusief beleid gevoerd, waar iedere medewerker gezien en gehoord wordt.

De DG&J bestaat uit drie organisatieonderdelen:
1. Gemeenschappelijke GezondheidsDienst ZHZ (GGD ZHZ)
De GGD ZHZ beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland Zuid vanuit het perspectief van positieve gezondheid.

2. Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ (LVS ZHZ)
LVS ZHZ is de gemeenschappelijk dienst voor het handhaven van de Leerplichtwet en wetgeving op het gebied van voortijdig schoolverlaten.

3. Veilig Thuis ZHZ (VT ZHZ)
VT ZHZ is de gemeenschappelijke dienst voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Vacatures bij Dienst Gezondheid & Jeugd

dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Vacature nr. CNX_66821

Stage lopen bij de Dienst Gezondheid en Jeugd

Wil je een open sollicitatie indienen voor een stageplek bij de Dienst Gezondheid en Jeugd? Dat kan hier!
GGD ZHZ
Vacature nr. 6839

Basisarts met interesse voor infectieziektebestrijding (met een toelage)

Als basisarts kom je te werken in een team van artsen en verpleegkundigen die taken uitvoeren in de…
Reageer voor: 9 oktober
logo Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid
Vacature nr. 6838

Medewerker Secretariaat

Als medewerker secretariaat ondersteun je Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid. Jij levert als medewerker secretariaat een…

Waar staan wij voor?

De professionals van de DG&J zijn specialisten op het terrein van publieke gezondheid, toezicht, het recht op onderwijs en sociale veiligheid (ook in de thuissituatie).

De DG&J geeft vanuit haar wettelijke taken en beschikbare kennis ondersteuning en advies over effectieve interventies en nieuwe ontwikkelingen en vertaalt landelijke en academische trends naar lokale mogelijkheden. 

De DG&J werkt intensief samen met (keten)partners en is een sterke partner in lokale, regionale en landelijke netwerken.