Werken voor de Drechtsteden

Dienst Gezondheid & Jeugd

Werken bij Dienst Gezondheid & Jeugd

Bij ons is iedereen van harte welkom. Binnen onze dienst wordt een actief divers en inclusief beleid gevoerd, waar iedere medewerker gezien en gehoord wordt.

De DG&J bestaat uit drie organisatieonderdelen:
1. Gemeenschappelijke GezondheidsDienst ZHZ (GGD ZHZ)
De GGD ZHZ beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland Zuid vanuit het perspectief van positieve gezondheid.

2. Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ (LVS ZHZ)
LVS ZHZ is de gemeenschappelijk dienst voor het handhaven van de Leerplichtwet en wetgeving op het gebied van voortijdig schoolverlaten.

3. Veilig Thuis ZHZ (VT ZHZ)
VT ZHZ is de gemeenschappelijke dienst voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Vacatures bij Dienst Gezondheid & Jeugd

GGD ZHZ
Vacature nr. 5987

Infectieziekten – Epidemioloog /onderzoeker

Jij wilt een bijdrage leveren aan infectieziektebestrijding en surveillance en gaat graag de uitdaging aan om…
Reageer voor: 10 april
dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Vacature nr. 6119

Trainee financieel adviseur

Jij bent een startend financieel adviseur en je wilt je graag je volgende stap maken en je verder ontwikkelen tot een kei…
dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Vacature nr. CNX_66821

Stage lopen bij de Dienst Gezondheid en Jeugd

Wil je een open sollicitatie indienen voor een stageplek bij de Dienst Gezondheid en Jeugd? Dat kan hier!

Waar staan wij voor?

De professionals van de DG&J zijn specialisten op het terrein van publieke gezondheid, toezicht, het recht op onderwijs en sociale veiligheid (ook in de thuissituatie).

De DG&J geeft vanuit haar wettelijke taken en beschikbare kennis ondersteuning en advies over effectieve interventies en nieuwe ontwikkelingen en vertaalt landelijke en academische trends naar lokale mogelijkheden. 

De DG&J werkt intensief samen met (keten)partners en is een sterke partner in lokale, regionale en landelijke netwerken.