Gemeente Papendrecht

Werken bij Papendrecht

Liggend aan de Merwede en de Noord, is Papendrecht van oorsprong een dijkdorp waar rivieren vanaf het ontstaan van het dorp, ruim negen eeuwen geleden, belangrijk waren voor vervoer en inkomsten. Het logo van de gemeente herinnert aan die tijd; verwijzend naar de (gele) wieken van de molens en de ligging aan de twee grote (blauwe) rivieren.


Tegenwoordig is Papendrecht (32.000 inwoners) een complete kern aan het water, met goede voorzieningen, waar de samenleving voorop staat, rijk aan (culturele) activiteiten en voorzieningen. De mooie mix van groen, ligging aan de dijk en stedelijk gebied zorgt voor een aangenaam woon-, recreatie- en werkgebied. Papendrecht is één van de zeven Drechtsteden en zoekt op verschillende terreinen regionale samenwerking.

Werken voor Papendrecht betekent werken in een prettige, compacte en overzichtelijke organisatie met korte lijnen, waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd.

Vacatures bij Gemeente Papendrecht

Papendrecht
Vacature nr. 5229

Strategisch Adviseur Wonen en Ruimte

Als Strategisch adviseur Wonen en Ruimte ben jij de spil die de thema’s wonen en ruimte in de gemeente Papendrecht bij…
Reageer voor: 4 juli
Servicegemeente Dordrecht
Vacature nr. 5164

Stage lopen in de Drechtsteden

Wil je een open sollicitatie indienen voor een stageplek binnen de gemeente? Dat kan hier!

Doelstellingen & ambities

We gaan voor een duurzaam Papendrecht. Een plek waar mensen wíllen wonen, werken en verblijven, nu en in de toekomst. We kiezen voor een krachtige gemeenschap waar de kwaliteit van het leven wordt behouden en versterkt. Een gemeenschap met oog voor het welzijn en de ontwikkeling van haar  inwoners. Goede voorzieningen en een toereikend activiteitenaanbod zijn essentieel.

Om het bovenstaande waar te kunnen maken is nodig dat we heel slim omgaan met schaarse
ruimte, waarbij we met respect voor inwoners en bedrijven op zoek gaan naar duurzame
oplossingen. We vinden ook dat de lokale lasten passend mogen zijn bij het uitstekende
voorzieningenniveau dat we hebben te bieden. Dit is daarom in de begroting meer in evenwicht gebracht.

We richten ons meer op zelfredzaamheid en betrokkenheid van de samenleving en treden zelf voor een deel terug. We steunen initiatieven die leefbaarheid en vitaliteit versterken en zien daarbij de economie (en een focus op het centrum) als motor en aanjager. We zetten ons in voor behoud van een goede basis-infrastructuur en vernieuwen onze inspanningen voor het sociaal domein.

Wie werken er bij ons?

Wie zijn wij als werkgever?

Wij als werkgever

Papendrecht is een lerende organisatie. Er is dan ook veel ruimte om te leren en ontwikkelen. Dat geldt voor je vakgebied maar ook voor meer algemene competenties (denk aan externe gerichtheid, samenbrengend en vertrouwen geven).

Als organisatie stimuleren we dat medewerkers dingen uitproberen. Dit bij voorkeur op initiatief van de medewerker zelf.

Hybride werken

In Papendrecht werken we tijd- en plaatsonafhankelijk. We werken hybride met moderne middelen en helpen je bij een goede werk-privé balans. Thuiswerken is voor de meeste functies dan ook prima.

Onze kantoren en andere werkplekken (bijvoorbeeld de splinternieuwe gemeentewerf) nodigen uit om collega’s te ontmoeten met moderne vergaderfaciliteiten, vers fruit en bonenkoffie!