Onze filosofie is dat wanneer JIJ goed in je vel zit, je beter presteert en je onze inwoners en ondernemers optimaal kan bedienen. We willen dat JIJ als medewerker gelukkig, gezond en gedreven kan werken en daar doen we als werkgever van alles aan om dit mogelijk te maken. Zo kun je bijvoorbeeld gebruik maken van het Solid6 vitaliteitsplatform.

 

Oftewel, de maatschappelijke vraag staat centraal. Als gemeente wordt het steeds belangrijker om in te spelen op de veranderende omgeving waarin we leven.

Verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen regelmatig en in een steeds hoger tempo. Momenteel richten we ons op een evenwichtige bevolkingssamenstelling, duurzaamheid, het bestrijden van armoede, dienstverlening, samenwerking binnen de Drechtsteden en de transitie van het sociaal domein.

 

In onze gemeentelijke organisatie staat het realiseren van onze gemeenschappelijke opgaven dus centraal. We hebben aandacht voor de medewerkers als mens met al zijn talenten, ambities en mogelijkheden. Deze focus op de medewerker komt voort uit het besef dat onze medewerkers een bepalende rol hebben in het succesvol vervullen van onze opgaven.