Spring naar inhoud

Onze vacatures

Projectcontroller

Als Projectcontroller bij de gemeente Zwijndrecht sta jij én jouw talent centraal. Je bent de rechterhand van de programmamanager en het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling.

Waarom kiezen voor de gemeente Zwijndrecht? Je komt in een collegiale professionele werkomgeving waarin je uitgedaagd wordt het beste uit jezelf te halen én bij te dragen aan maatschappelijke opgaven.

Wat ga je doen?

Je houdt zicht op de vastgestelde koers en kan een onafhankelijke positie innemen. Bij een verschil van inzicht tussen jou en de programmamanager / opdrachtgever weet je welke escalatie meest effectief is. Je monitort het tussentijdse resultaat en beoordeelt op een hoger abstractieniveau de voortgang en risico's van verschillende projecten., zoals de ontwikkeling van het stationsgebied, herstructureringsprojecten in de wijken én omvangrijke verstedelijkingsopgaven.

Op basis van TGKIO beoordeel je het resultaat. Met de programmamanager en de opdrachtgever bespreek jij periodiek en integraal de afzonderlijke projecten. Je bespreekt periodiek en integraal de verschillende beleids- en bedrijfsvoering aspecten en het risicomanagement van de afzonderlijke projecten. Dit doe je met de programmamanager en de opdrachtgever.

Hoe ziet jouw werkweek er ongeveer uit?
• Je participeert in de stuurgroep Spoorzone, projectteams, collegiale overleggen en kan als onafhankelijk adviseur worden ingezet bij strategische gesprekken met partners of onderhandelingen met externe partijen. Je stelt samen met de programmamanager / projectleider de periodieke rapportages op.
• Je beoordeelt en analyseert grondexploitaties die zijn opgesteld door de planeconoom, projectresultaten, de projectadministratie, budgetrapportages en (deel)planningen op alle aspecten die van belang zijn voor het behalen van de doelstellingen van een project.
• Je hebt een proactieve rol en beoordeelt, naar aanleiding van de voortgangsbesprekingen en rapportages, de volledigheid van de risico-inventarisatie samen met de genomen en te nemen beheersmaatregelen die van invloed kunnen zijn op het projectresultaat.
• Je beoordeelt de juridische en fiscale toets bij alle af te sluiten contracten (BTW, het BTW compensatiefonds en de Vennootschapsbelasting).

Wat neem je mee?

  • Hbo of universitair werk- en denkniveau (bedrijfseconomische of bedrijfskundige achtergrond)
  • Kennis van BBV, projectcontrol en -beheersing, programmamanagement in een gemeente én kennis van grondexploitaties en gebiedsontwikkeling
Je hebt gevoel voor besluitvormingsprocessen en ambtelijk-politieke verhoudingen.
Het is belangrijk dat je een stevige gesprekspartner bent. Je bent in staat om objectief en onpartijdig te werken. Je bent sterk in oordeelsvorming, analytisch, 'recht door zee'. Een persoon met een duidelijke overtuigingskracht!

Waar kom je te werken?

Je komt te werken bij een organisatie met een krachtige ambitie. Onze ambitie is om er samen met onze partners en inwoners voor te zorgen dat minder inwoners in armoede leven en meer mensen aan het werk gaan. We willen dat er aandacht is voor gezondheid en een gezonde levensstijl. We willen dat minder mensen zich eenzaam voelen en dat meer kinderen veilig en gezond opgroeien. Onze inwoners moeten op een prettige manier oud kunnen worden in hun eigen huis en mensen die hier nieuw komen moeten zich thuis voelen in Zwijndrecht.

Om deze ambities waar te maken werken we samen met onze partners en inwoners aan een aantal grote opgaven die zijn vastgelegd in het raadsprogramma "Krachtig Zwijndrecht":
• We werken aan een evenwichtige bevolkingssamenstelling;
• We werken aan een veilig (en leefbaar) Zwijndrecht;
• We pakken armoede aan;
• We werken aan een gezonde basis voor iedereen;
• We organiseren zorg en ondersteuning wanneer inwoners dat nodig hebben;
• Inwoners en hun (zorg)vragen staan centraal.

In gelegenheidscoalities bestaande uit collega's van alle afdelingen zoeken we samen met onze partners en inwoners naar oplossingen, vinden “meer doen” en handen uit de mouwen belangrijker dan papier en we werken vanuit een buurt-, straat-, of complex gerichte (kleinschalige) aanpak.
Je komt te werken op de afdeling Staf. De afdeling bestaat uit 32 medewerkers, verdeeld over verschillende teams:
• Advies
• Financiën
• Controle
• Ondersteuning

Als Projectcontroller heb jij een functionele relatie met de Concerncontroller. De gemeente Zwijndrecht is een platte, informele en open organisatie. Een prettige werksfeer, vakmanschap, talentontwikkeling en resultaat staan centraal. Wij geloven in de kracht van onze medewerkers en geven dat vorm door talent in te zetten voor het -samen met onze partners- realiseren van opgaven (gelegenheidscoalities dwars door de organisatie heen).

Wie zijn wij?
Zwijndrecht staat de komende jaren voor grote sociale en ruimtelijke uitdagingen. Met een ambitieus raadsprogramma, Krachtig Zwijndrecht, als leidraad werken wij aan een toekomstbestendig Zwijndrecht. Om die ambities waar te maken gaat de gemeente in deze raadsperiode fors investeren in nieuwbouw- en herstructureringsprojecten, zoals de Spoorzone (een gemeenschappelijk project van Zwijndrecht en Dordrecht). Dit moet leiden tot meer en betere woningen, een prettige leefomgeving en een evenwichtigere bevolkingssamenstelling.

Wat bieden we jou?

Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.859,- bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur (salarisschaal 11). Aanstelling is in eerste instantie voor één jaar en bij voldoende functioneren voor onbepaalde tijd.

We bieden ruimte aan de werk-privé balans en bieden medewerkers de ruimte om hun talenten, competenties en ambities optimaal te ontwikkelen. We hebben uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, opleiding en ontwikkeling en verlofregelingen.

Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Solliciteren of meer weten?

Je kunt direct online solliciteren. Heb je vragen? Neem dan contact op met Peter de Nooijer, afdelingshoofd Staf, telefoon 078 – 770 3524.

Een VOG maakt onderdeel uit van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vacaturenummer55421
Aantal uur per week36
Organisatie onderdeelGemeente Zwijndrecht
Reageer voor26-08-2019