Dordrecht
Vacature nr. 7892

Programmadirecteur StadsAs

Reageer voor: 2 augustus
Nog 20 dagen
Vakgebied
Ruimtelijke ontwikkeling/stedenbouw
Soort dienstverband
Vast dienstverband, Tijdelijk dienstverband
Opleidings­niveau
WO, HBO-WO
Standplaats
Dordrecht
Organisatie
Gemeente Dordrecht
Functietype
Management/Leidinggevend
Uren per week
36 uur
Maandsalaris
€6.316,- tot €8.779,-

Voor het programma StadsAs zoekt de gemeente Dordrecht een nieuwe programmadirecteur. In de volgende fase van het programma formaliseren we eerst de externe samenwerking met publieke en private partners en nemen we vervolgens de uitvoering ter hand. Met de aanstelling van een nieuwe programmadirecteur willen we aan alle stakeholders de komende jaren de gewenste continuïteit bieden voor deze belangrijke volgende stappen. 

Het college van Dordrecht heeft grootse plannen voor de gebiedsontwikkelingen rondom het spoor. Samen met enkele andere grote gebiedsontwikkelingen vormt de StadsAs het startpunt van Dordrecht voor de toekomst. In Dordrecht komen 10.000 nieuwe woningen. In het gebied rondom het spoor tussen Zwijndrecht en Dordrecht-Zuid zijn nog kansen te creëren én te pakken om een groot deel van deze woningen te ontwikkelen. Het gebied is namelijk goed bereikbaar, dichtbij voorzieningen, de oude binnenstad, het water en het buitengebied. De StadsAs biedt kansen om een vijftal ambities te verwezenlijken: 

 • Bijdragen aan de woonopgave in de Drechtsteden én Zuid-Holland. 
 • Groei van banen en het versterken van de economische positie. 
 • Maximaal verbinden van wijken en opheffen van ruimtelijke barrières. 
 • Benutten van het openbaar vervoer (OV) als drager van de verstedelijking en de economie. 
 • Een duurzame, gezonde en klimaat bestendige stad. 

Een goede samenwerking is een voorwaarde voor een geslaagde ontwikkeling van de StadsAs. Dit ambitieuze programma maakt onderdeel uit van de grote bouwopgave voor Zuid-Holland en de regionale groeiagenda 2030 voor de Drechtsteden. Het programma StadsAs sluit ook aan bij de Verstedelijkingsalliantie. Het spoor maakt onderdeel uit van de MIRT-verkenning Oude Lijn. Ook in dit traject moeten de komende jaren belangrijke besluiten worden genomen om de StadsAs zijn potentie te laten realiseren. Met de herontwikkeling van de gebieden rondom het spoor geven de gemeenten, rijk en de provincie gezamenlijk invulling aan de woningbouwopgave, het versterken van economische toplocaties en het verbeteren van de bereikbaarheid. 

Na het ontwikkelen van visies en initiërende plannen, heeft de eerste fase van het programma StadsAs de fase van verdere planuitwerking en uitvoering bereikt. Kenmerkend voor deze nieuwe fase is o.a. dat: 

 • Het aantal (private) spelers in het programma sterkt toeneemt en daarmee ook de noodzaak om zaken anders te organiseren; 
 • Er strategische keuzes gemaakt moeten worden, zodat het programma de volgende fase in kan gaan; 
 • De planningen strakker worden en de naleving hiervan belangrijker; 
 • De vraag naar goede en eenduidige interne en externe communicatie groeit; 
 • Risico's toenemen en geïnventariseerd en beheerst moeten worden. 

Dit vraagt om een verbindende en inspirerende programmadirecteur die de strategische en inhoudelijke aansturing op zich neemt. De inhoudelijke opgave richt zich op een aantal gebiedsontwikkelingen met ieder een eigen projectorganisatie. Hierbij wordt veel ruimte geboden aan de verantwoordelijke projectleiders en heeft de programmadirecteur StadsAs met name overkoepelend een coördinerende taak. Dit betreft het Maasterras met Fase 1 en later Fase 2/3, de zuidzijde van het Centraal Station Dordrecht en de Knoop Leerpark/Gezondheidspark. De MIRT-verkenning t.b.v. de Oude Lijn is direct gerelateerd aan de genoemde gebiedsontwikkelingen en vereist een eigen aanpak. Hier ligt een belangrijke taak voor de programmadirecteur.  

Daarnaast zorgt de programmadirecteur ook voor de juiste afstemming met grote gebiedsontwikkelingen die buiten de scope van de programma-organisatie vallen. In de governancestructuur worden drie verschillende rollen onderscheiden: 

 • De bestuurlijk opdrachtgever – deze is het boegbeeld van het project naar de politiek en de buitenwereld en verantwoordelijk voor het behouden van draagvlak voor het project. 
 • De ambtelijk opdrachtgever – deze zorgt voor de verbindingen en afstemming met de andere doelen van de gemeente en voor het draagvlak voor het programma in de interne organisatie. 
 • De programmadirecteur – deze zorgt voor de aansturing van de programma-organisatie en is verantwoordelijk voor de realisatie van het programma StadsAs, zowel strategisch, tactisch, financieel als inhoudelijk.

Belangrijke kenmerken van de programmadirecteur zijn: 

 • Het zich bewust tonen van de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid van het programma en het in dat kader tijdig initiëren en anticiperen door middel van voorstellen en interventies; 
 • Het kunnen omgaan met eisen, veranderingen en uitdagingen van binnen en buiten de eigen (programma-)organisatie en daarbij effectief in verbinding blijven met stakeholders die vanuit een ander belang of perspectief handelen; 
 • Een coachende stijl hanteren richting de projectleiders in de eigen programma-organisatie en de verantwoordelijkheden beleggen daar waar ze horen; 
 • Het als strategisch gesprekspartner functioneren binnen een complexe politiek-bestuurlijke omgeving; 
 • Het alert zijn en benutten van kansen, dan wel het creëren ervan in het belang van de programma-organisatie; 
 • Het daartoe concreet en op het juiste moment benutten van het eigen netwerk om de programmadoelstellingen te bereiken; 
 • Het zo nodig buiten de geijkte denkkaders aantoonbaar vernieuwend en/of origineel kunnen denken en handelen;  
 • Het door eigen opstelling actief bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen en het leveren van (verbindende) inhoudelijke bijdragen door de overige medewerkers in de programma-organisatie; 
 • Strategisch inzicht, analytisch vermogen en doorzettingsvermogen. 

De functie-eisen 

 • Academisch werk- en denkniveau; 
 • Zeer ruime ervaring als programmadirecteur/-manager in het inhoudelijk aansturen van complexe programma's in de gebiedsontwikkeling; 
 • In staat zijn om de vertaling van visie naar uitvoering te kunnen maken en anderen daarin mee te kunnen nemen; 
 • Diepgaand inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en publiek-private samenwerkingen in een maatschappelijke context; 
 • Effectief in het gezaghebbend beïnvloeden van en onderhandelen met politiek-bestuurlijke-, maatschappelijke- en private partijen; 
 • Ervaring met samenwerken en onderhandelen met rijksoverheden of daaraan gerelateerde partijen. Met hen vorm je coalities om de gezamenlijke opgaven vorm te geven. 

Jouw werk is meer dan alleen een salaris. Je draagt bij aan het realiseren van de ambities van de gemeente Dordrecht. Daar zetten wij graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover, zoals:  

 • Een arbeidsovereenkomst voor 3-5 jaar voor 36 uur per week; 
 • Een salaris van maximaal € 8.779,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 15, Gemeente Cao). Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring; 
 • Mooie, complexe en afwisselende werkzaamheden en een plek in een collegiaal, divers team waarbinnen iedereen zijn identiteit en eigenheid behoudt; 
 • Je ontvangt een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB-budget (inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering) besteedt; 
 • Je bouwt een keuzepensioen op via ABP; 
 • Je krijgt een tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten. 

Spreekt onze organisatie en deze functie jou aan? Reageer dan voor 2 augustus en solliciteer via onderstaande sollicitatiebutton. Is er een match? Dan gaan wij graag het gesprek met je aan in week 32 en 33. Mocht dit vanwege de vakantieperiode niet uitkomen, dan kijken wij samen met jou naar een passend moment. 

Wil je meer weten over de functie of heb je vragen? Je mag contact opnemen met ambtelijk opdrachtgever Gemma Smid via telefoonnummer 06 – 21102904. In de periode van 13 – 22 juli is zij afwezig. Je kunt dan teamleider Projectmanagement Edwin van Dieën benaderen via telefoonnummer 06 – 22705380. 

Waar kom je te werken?

Het college van Dordrecht heeft grootse plannen voor de gebiedsontwikkelingen rondom het spoor. Samen met enkele andere grote gebiedsontwikkelingen vormt de StadsAs het startpunt van Dordrecht voor de toekomst. In Dordrecht komen 10.000 nieuwe woningen. In het gebied rondom het spoor tussen Zwijndrecht en Dordrecht-Zuid zijn nog kansen te creëren én te pakken om een groot deel van deze woningen te ontwikkelen. Het gebied is namelijk goed bereikbaar, dichtbij voorzieningen, de oude binnenstad, het water en het buitengebied. De StadsAs biedt kansen om een vijftal ambities te verwezenlijken: 

 • Bijdragen aan de woonopgave in de Drechtsteden én Zuid-Holland. 
 • Groei van banen en het versterken van de economische positie. 
 • Maximaal verbinden van wijken en opheffen van ruimtelijke barrières. 
 • Benutten van het openbaar vervoer (OV) als drager van de verstedelijking en de economie. 
 • Een duurzame, gezonde en klimaat bestendige stad. 

Een goede samenwerking is een voorwaarde voor een geslaagde ontwikkeling van de StadsAs. Dit ambitieuze programma maakt onderdeel uit van de grote bouwopgave voor Zuid-Holland en de regionale groeiagenda 2030 voor de Drechtsteden. Het programma StadsAs sluit ook aan bij de Verstedelijkingsalliantie. Het spoor maakt onderdeel uit van de MIRT-verkenning Oude Lijn. Ook in dit traject moeten de komende jaren belangrijke besluiten worden genomen om de StadsAs zijn potentie te laten realiseren. Met de herontwikkeling van de gebieden rondom het spoor geven de gemeenten, rijk en de provincie gezamenlijk invulling aan de woningbouwopgave, het versterken van economische toplocaties en het verbeteren van de bereikbaarheid. 

Wat ga je doen?

Na het ontwikkelen van visies en initiërende plannen, heeft de eerste fase van het programma StadsAs de fase van verdere planuitwerking en uitvoering bereikt. Kenmerkend voor deze nieuwe fase is o.a. dat: 

 • Het aantal (private) spelers in het programma sterkt toeneemt en daarmee ook de noodzaak om zaken anders te organiseren; 
 • Er strategische keuzes gemaakt moeten worden, zodat het programma de volgende fase in kan gaan; 
 • De planningen strakker worden en de naleving hiervan belangrijker; 
 • De vraag naar goede en eenduidige interne en externe communicatie groeit; 
 • Risico's toenemen en geïnventariseerd en beheerst moeten worden. 

Dit vraagt om een verbindende en inspirerende programmadirecteur die de strategische en inhoudelijke aansturing op zich neemt. De inhoudelijke opgave richt zich op een aantal gebiedsontwikkelingen met ieder een eigen projectorganisatie. Hierbij wordt veel ruimte geboden aan de verantwoordelijke projectleiders en heeft de programmadirecteur StadsAs met name overkoepelend een coördinerende taak. Dit betreft het Maasterras met Fase 1 en later Fase 2/3, de zuidzijde van het Centraal Station Dordrecht en de Knoop Leerpark/Gezondheidspark. De MIRT-verkenning t.b.v. de Oude Lijn is direct gerelateerd aan de genoemde gebiedsontwikkelingen en vereist een eigen aanpak. Hier ligt een belangrijke taak voor de programmadirecteur.  

Daarnaast zorgt de programmadirecteur ook voor de juiste afstemming met grote gebiedsontwikkelingen die buiten de scope van de programma-organisatie vallen. In de governancestructuur worden drie verschillende rollen onderscheiden: 

 • De bestuurlijk opdrachtgever – deze is het boegbeeld van het project naar de politiek en de buitenwereld en verantwoordelijk voor het behouden van draagvlak voor het project. 
 • De ambtelijk opdrachtgever – deze zorgt voor de verbindingen en afstemming met de andere doelen van de gemeente en voor het draagvlak voor het programma in de interne organisatie. 
 • De programmadirecteur – deze zorgt voor de aansturing van de programma-organisatie en is verantwoordelijk voor de realisatie van het programma StadsAs, zowel strategisch, tactisch, financieel als inhoudelijk.

Wat neem je mee?

Belangrijke kenmerken van de programmadirecteur zijn: 

 • Het zich bewust tonen van de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid van het programma en het in dat kader tijdig initiëren en anticiperen door middel van voorstellen en interventies; 
 • Het kunnen omgaan met eisen, veranderingen en uitdagingen van binnen en buiten de eigen (programma-)organisatie en daarbij effectief in verbinding blijven met stakeholders die vanuit een ander belang of perspectief handelen; 
 • Een coachende stijl hanteren richting de projectleiders in de eigen programma-organisatie en de verantwoordelijkheden beleggen daar waar ze horen; 
 • Het als strategisch gesprekspartner functioneren binnen een complexe politiek-bestuurlijke omgeving; 
 • Het alert zijn en benutten van kansen, dan wel het creëren ervan in het belang van de programma-organisatie; 
 • Het daartoe concreet en op het juiste moment benutten van het eigen netwerk om de programmadoelstellingen te bereiken; 
 • Het zo nodig buiten de geijkte denkkaders aantoonbaar vernieuwend en/of origineel kunnen denken en handelen;  
 • Het door eigen opstelling actief bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen en het leveren van (verbindende) inhoudelijke bijdragen door de overige medewerkers in de programma-organisatie; 
 • Strategisch inzicht, analytisch vermogen en doorzettingsvermogen. 

De functie-eisen 

 • Academisch werk- en denkniveau; 
 • Zeer ruime ervaring als programmadirecteur/-manager in het inhoudelijk aansturen van complexe programma's in de gebiedsontwikkeling; 
 • In staat zijn om de vertaling van visie naar uitvoering te kunnen maken en anderen daarin mee te kunnen nemen; 
 • Diepgaand inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en publiek-private samenwerkingen in een maatschappelijke context; 
 • Effectief in het gezaghebbend beïnvloeden van en onderhandelen met politiek-bestuurlijke-, maatschappelijke- en private partijen; 
 • Ervaring met samenwerken en onderhandelen met rijksoverheden of daaraan gerelateerde partijen. Met hen vorm je coalities om de gezamenlijke opgaven vorm te geven. 

Wat bieden we jou?

Jouw werk is meer dan alleen een salaris. Je draagt bij aan het realiseren van de ambities van de gemeente Dordrecht. Daar zetten wij graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover, zoals:  

 • Een arbeidsovereenkomst voor 3-5 jaar voor 36 uur per week; 
 • Een salaris van maximaal € 8.779,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 15, Gemeente Cao). Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring; 
 • Mooie, complexe en afwisselende werkzaamheden en een plek in een collegiaal, divers team waarbinnen iedereen zijn identiteit en eigenheid behoudt; 
 • Je ontvangt een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB-budget (inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering) besteedt; 
 • Je bouwt een keuzepensioen op via ABP; 
 • Je krijgt een tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten. 

Solliciteren of meer weten?

Spreekt onze organisatie en deze functie jou aan? Reageer dan voor 2 augustus en solliciteer via onderstaande sollicitatiebutton. Is er een match? Dan gaan wij graag het gesprek met je aan in week 32 en 33. Mocht dit vanwege de vakantieperiode niet uitkomen, dan kijken wij samen met jou naar een passend moment. 

Wil je meer weten over de functie of heb je vragen? Je mag contact opnemen met ambtelijk opdrachtgever Gemma Smid via telefoonnummer 06 – 21102904. In de periode van 13 – 22 juli is zij afwezig. Je kunt dan teamleider Projectmanagement Edwin van Dieën benaderen via telefoonnummer 06 – 22705380. 

Reageer voor: 2 augustus
Nog 20 dagen

Sollicitatieprocedure

Ontvangst­bevestiging

Eerste reactie

Kennismakings­gesprek

2e gesprek

Arbeids­overeenkomst