Wat is het Charter Diversiteit?
Het Charter Diversiteit, een initiatief van Diversiteit in Bedrijf, is bedoeld om de diversiteit op de werkvloer te stimuleren. Het richt zich op vijf dimensies van diversiteit: gender, etnische/culturele diversiteit, LHBTI, arbeidsvermogen en leeftijd. Door ondertekening van het Charter krijgen de organisaties toegang tot een breed netwerk van inmiddels 205 ondertekenaars, waar Dordrecht nu de 26ste gemeente van is. Ook krijgen zij praktisch advies bij de aanpak van het hun diversiteitsbeleid en kennis en informatie aangereikt. Inmiddels is er in 25 Europese landen een diversiteitscharter van kracht, met in totaal ruim 10.000 ondertekenaars. Meer informatie vindt u op: www.diversiteitinbedrijf.nl

Meer Dordtse ondertekenaars
Gemeente Dordrecht tekent niet als enige organisatie in Dordrecht. Ook Amega Groep, Contour de Twern, MEE Drechtsteden, Trivire en het da Vinci College doen mee. De beide wethouders, Piet Sleeking (Personeel en Organisatie) en Peter Heijkoop (Zorg en Welzijn), spraken vandaag tijdens het ondertekenmoment de wens uit om als organisaties in Dordt gezamenlijk te leren en uit te wisselen rondom dit thema. Belangrijk daarin is volgens hen vooral om op basis van wederzijds respect continu met elkaar het gesprek aan te gaan over mogelijk ervaren dilemma’s. “Als College of als organisatie alleen kun je het probleem niet oplossen, we hebben iedereen daarin nodig. Van opvoeders, tot werkende partners, tot vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers. En de verschillende groepen moeten ook elkaar helpen in de thematiek.”