Spring naar inhoud

Onze vacatures

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

De dynamische gemeente Papendrecht komt graag in contact met een leider en netwerker met visie en daadkracht die zich verbindt aan de uitdagende opgaven van de gemeente.
 

Wat ga je doen?

De gemeentesecretaris van Papendrecht is een leider en netwerker met visie en daadkracht. Voor het college van burgemeester en wethouders ben je een betrokken strategisch adviseur en secretaris. In de organisatie werk je als algemeen directeur samen met je collega’s om ambities te vertalen naar uitvoerbare plannen. Je geeft vorm aan de ontwikkeling van de organisatie naar meer opgavegericht werken en die in staat is om de maatschappelijke ambities te realiseren. Een organisatie die flexibel kan inspelen op de veranderende ontwikkelingen in de samenleving en die vanuit een gezamenlijke concernvisie werkt. Je versterkt het strategisch samenspel binnen het college en tussen college en MT over de opgaven en hoe hier op gaat worden gestuurd. Jij zorgt vooral voor verbinding en sturing en bent benaderbaar en zichtbaar. Je stuurt op doelstellingen en resultaten en bent in staat om visie te vertalen naar concrete activiteiten.

Je bevordert de samenhang en integraliteit van de advisering. Daarnaast stuur je actief op de realisatie van de ingezette plannen en ben je transparant over de voortgang. Indien nodig geef je feedback en je staat zelf ook open voor feedback. Je houdt de rug recht indien nodig. Je bent alert op rolvastheid, posities en verantwoordelijkheden binnen de diverse gremia (Raad, College en organisatie) en intervenieert indien nodig en gepast. Je kunt prioriteiten stellen en legt deze uit. Je speelt een actieve rol in het lokale en regionale netwerk en bent in staat ‘van buiten naar binnen’ te denken en om Papendrecht te positioneren. Binnen de Drechtsteden met ruim 300.000 inwoners lever je een actieve bijdrage aan de vraagstukken van de regio.

De opgave voor de gemeentesecretaris van Papendrecht
Naast je reguliere rol als eerste adviseur van het College van B en W; algemeen directeur van de organisatie en WOR-bestuurder, zijn er enkele grote opgaven voor de gemeentesecretaris:

 1. Geef samen met de collega’s verder vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie waarbij het borgen en implementeren van de ingezette ontwikkeling centraal staat.
 2. Net als andere gemeenten heeft de gemeente Papendrecht forse financiële uitdagingen voor de komende jaren en dienen er stevige ombuigingen gerealiseerd te worden.
 3. Het vertegenwoordigen van Papendrecht binnen de diverse regionale samenwerkingsverbanden waaronder de Drechtsteden en regio Zuid-Holland Zuid.

Wat neem je mee?

Leiderschap, zichtbaarheid en sturing. Deze competenties passen bij jou. Je bent het zichtbare en benaderbare boegbeeld van de organisatie die in staat is de koers van de organisatie te duiden en biedt inspiratie en energie. Je vervult een voorbeeldrol qua leiderschap. Je staat vóór en achter de gemeentelijke organisatie en bent vaardig in het balanceren tussen de ambities van het college en de middelen (mensen en geld) waarmee deze gerealiseerd kunnen worden. Je staat voor kwalitatieve bestuursadvisering en bent in staat vanuit deze rol met de bestuurders te reflecteren.

Jij bent iemand die ontwikkelingen van ‘buiten’ kan vertalen naar de gemeentelijke organisatie. Die goed in staat is relaties te leggen binnen en buiten de organisatie. Je bent toegankelijk, luistert goed en bent contactueel vaardig. Je geeft vertrouwen aan mensen en bent vertrouwenwekkend. Je houdt het overzicht vanuit een helikopter view. Tegelijkertijd ben je vasthoudend en koersvast voor wat betreft de ingezette lijn en stuur je nadrukkelijk op resultaten en doelstellingen. Afspraak is afspraak past bij je. Je hebt een warm hart voor een constructieve relatie met de Ondernemingsraad en investeert daar, samen met de leden van de OR actief in, vanuit je rol als WOR-bestuurder. Bovendien investeer je in een goede relatie binnen de driehoek, samen met de burgemeester en de griffier.

Verder heb je:

 • Academisch niveau.
 • Ruime ervaring als strategisch (eindverantwoordelijke) leidinggevende in een politiek complexe omgeving.
 • Ervaring als gemeentesecretaris is een pré.
 • Ervaring met organisatieontwikkeling en implementatie.
 • Een visie op de (veranderende rol van de) gemeentelijke overheid en op samenwerkingsverbanden in de regio.
 • Bij voorkeur een netwerk in de regio of het vermogen dit snel op te bouwen.
 • Een uitstekende politieke sensitiviteit. Jij voelt feilloos aan welke (soms botsende) politieke belangen er spelen en weet hier tactvol mee om te gaan.
 • Ambitie, energie en daadkracht. Tegelijkertijd breng je rust en stabiliteit.
 • Humor en relativeringsvermogen.

Waar kom je te werken?

Papendrecht telt ruim 32.200 inwoners. De gemeente kent een grote dynamiek: veel (internationaal) bedrijfsleven; een goed voorzieningen niveau en een mooie ligging aan de Merwede en binnen de Drechtsteden waarmee intensief wordt samen gewerkt. In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn vijf kernpunten benoemd voor deze periode. Deze kernpunten zijn ook vertaald in verschillende programma’s. Het zijn:
1. Een groen en duurzaam Papendrecht.
2. Zorg voor de kwetsbaren.
3. Communicatie met en betrokkenheid van inwoners.
4. Verbeteren lokaal ondernemersklimaat.
5. Sterk in de Drechtsteden en de regio.
Vier wethouders van drie partijen nemen, samen met de burgemeester, deel aan het College van B & W. De gemeenteraad bestaat uit 23 raadsleden van 9 politieke partijen.

Ambtelijke organisatie
Papendrecht kent een ontspannen werksfeer met ongeveer 170 loyale en betrokken medewerkers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De organisatie bevindt zich in een traject van organisatieontwikkeling waarin zowel de cultuur als de structuur aandacht krijgen. Men onderscheidt op dit moment 12 teams, geleid door 11 teamleiders. De teamleden verrichten going concern taken en leveren daarnaast een bijdrage aan project- en programmateams.

Het managementteam is in transitie naar een compact driehoofdig MT waarin naast de gemeentesecretaris/ algemeen directeur een manager ontwikkeling en een manager bedrijfsvoering deelnemen met als vaste adviseur de concerncontroller. De MT-leden hebben een gezamenlijke concernopgave en daarnaast enkele specifieke thema’s of opgaven onder hun regie. Aanleiding voor de ingezette organisatieontwikkeling is de analyse die de afgelopen jaren gemaakt is en gedeeld is binnen bestuur en organisatie. Enkele speerpunten uit deze analyse zijn:

 1. We versterken de externe focus en participatie van inwoners bedrijven en instellingen: we weten wat er buiten speelt en geven partners ruimte voor actieve inbreng.
 2.  We werken aan een betere sturing. Door een betere lijnsturing in kleinere teams en door meer opgave gericht werken kunnen we meer aandacht geven aan de medewerkers en zorgen we voor een verzakelijking in de werkrelatie. Dit leidt tot een betere aansluiting op de politiek bestuurlijke keuzes.
 3. Werken aan kwaliteitsverbetering van producten, processen en mensen. Veel gaat goed. Veel processen kunnen korter en beter. Dat vereist een analyse en verbetering van de processen. Dit wordt meegenomen bij het meer 'lean' naar processen kijken. Dit vraagt dat medewerkers de vereiste competenties ontwikkelen en het juiste gedrag en vaardigheden laten zien passend bij de rol en de taak.
 4.  Meer werken vanuit opgaven en rollen. Grote opgaven zijn leidend. Daar is de focus op gericht. Deze opgaven zijn weggezet in programma's en projecten. Het is van belang dat voor iedereen de verschillende rollen helder zijn.
 5.  Leren, inspireren en innoveren. De opdracht bij de uitvoering van werkzaamheden is om verder te leren, te inspireren en te innoveren. Op deze wijze vernieuwen en verbeteren we.

Wat bieden we jou?

Papendrecht kent een mensgerichte en ontspannen sfeer met veel dynamiek waarin medewerkers loyaal en energiek hun werk doen. Er is een open en betrokken cultuur met korte lijnen tussen medewerkers en bestuur.
Ook kun je rekenen op:

 • Een marktconform salaris, schaal 15.
 • Moderne arbeidsvoorwaarden met ruimte voor flexibiliteit en ontwikkeling.

Solliciteren of meer weten?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin, tel. nr. 06-20303256. Je kunt solliciteren tot en met 1 juni 2020 via www.castanho.nl/vacatures. Als je jouw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je vervolgens een bevestiging van de sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur van Castanho.

Procedure-informatie
De werving en selectie van de gemeentesecretaris is in handen van Ellen Bruin van Castanho Selectie & Advies. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Na een voorselectie door het bureau vindt de voordracht plaats aan de opdrachtgever. Een delegatie van het College van B&W, MT en de Ondernemingsraad, is betrokken door deelname in de selectie- of adviescommissie.

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus is de planning als volgt:

 • De eerste en tweede gespreksronde met kandidaten zijn op 22 juni en 29 juni 2020 gepland.
 • Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.
 • Het College van B & W neemt medio juli 2020 een benoemingsbesluit.
 • Kandidaat start zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden.

Vacaturenummer67761
Aantal uur per week36
OrganisatieonderdeelGemeente Papendrecht
Reageer voor02-06-2020