Spring naar inhoud

Onze vacatures

Procesregisseur Meldpunt Zorg en Overlast / Wet verplichte GGZ

Als procesregisseur houd je je op een zakelijke en professionele manier bezig met de procescoördinatie van de hulpverlening aan kwetsbare groepen. Je neemt deel aan het meldpunt en bent verantwoordelijk voor de analyses en kwalitatieve afhandeling.

 

Wat ga je doen?

Het Meldpunt Zorg en Overlast is het middelpunt van de werkzaamheden van het team Zorgregie OGGZ. Alle meldingen over overlast, zorgelijke situaties of adviesvragen komen binnen via het meldpunt. Als procesregisseur neem je deel aan het meldpunt en ben je samen met het team verantwoordelijk voor de analyse en kwalitatieve afhandeling van deze meldingen. Je volgt nauwkeurig de beschreven werkprocessen. Je weegt iedere melding af op risico's en je besluit welke vervolgtraject moet worden ingezet.

Voor meldingen die in het kader van de Wet verplichte GGZ binnen komen voer je onderstaande specifieke taken uit:

  • Het ontvangen, analyseren en registreren van meldingen in een beveiligd systeem;
  • Het uitvoeren van een verkennend onderzoek; 
  • Het opstellen van een verzoek aan de officier van Justitie namens het college B&W.
Bij het uitvoeren van een verkennend onderzoek verzamel je relevante informatie over de betrokkene en spreek je zowel met de betrokkene als met relevante anderen (professionals, familieleden, instanties).
 

Wat neem je mee?

  • Een afgeronde sociale opleiding op minimaal HBO niveau;
  • Minimaal vijf jaar relevante werkervaring binnen de GGZ, bemoeizorg of OGGZ;
  • Uitstekende schriftelijke vaardigheden. Je bent in staat om de gekozen aanpak te vertalen in registraties in het cliëntdossier en/of in rapportages;
  • Kennis van de sociale kaart in de regio Zuid-Holland Zuid;
  • Ervaring met de WMO (of ervaring binnen het sociaal domein);
  • Affiniteit met en/of kennis van de WvGGZ.
Je hebt sterke organisatorische vaardigheden en je bent daarbij in staat om anderen in beweging te krijgen. Je weet hoofd-van bijzaken te scheiden en hierbij een helikopterview te behouden. Hierbij is het belangrijk dat je in het bezit bent van goede contactuele, redactionele en administratieve vaardigheden.
Je kunt goed reflecteren op je eigen professioneel handelen en je bent actief in het vergroten of het versterken van je eigen professie. Je beschikt over een proactieve, zelfstandige en resultaatgerichte houding, waarbij besluitvaardigheid en doelgericht handelen centraal staan. Tevens ben je bekend met het voeren van regie en het monitoren van processen.
 

Waar kom je te werken?

De GGD Zuid-Holland Zuid (onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ) voert namens 10 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid de wettelijke taken uit op het gebied van publieke gezondheid en maatschappelijke zorg/OGGZ.
Jij komt te werken bij het team Zorgregie OGGZ welke is ondergebracht in het cluster Regie, Onderzoek en Advies (ROA). Het team Zorgregie OGGZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionaal Meldpunt Zorg en Overlast, de taken in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de OGGZ dienstverlening.

De Openbare Geestelijke Gezondheid Zorg (OGGZ) omvat zorg voor kwetsbare personen die zelf geen hulp zoeken zoals dak- en thuislozen, zorgschuw geworden mensen (de zogenaamde zorgwekkende 'zorgmijders') en personen met verward gedrag. Er is veelal sprake van meervoudige, complexe problematiek (zoals psychiatrie, verslaving, schulden, verwaarlozing, sociaal isolement en huisvestingsproblematiek).
 

Wat bieden we jou?

We bieden je een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband voor 36 uur per week. Je salaris is afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring en is maximaal € 4.406,- bruto per maand (uitgaande van functieniveau 10 bij een werkweek van 36 uur).

Een boeiende baan midden in de maatschappij. Met ontwikkelmogelijkheden binnen het werkveld in de setting van de samenwerkende overheidswerkgevers binnen de regio Drechtsteden, Hoeksche Waard, Molenlanden en Gorinchem

Wij zijn een moderne werkgever. Jij krijgt bij ons uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van pensioen, flexibele werktijden, verlofregelingen, reiskosten en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen. 
 

Solliciteren of meer weten?

Ben je enthousiast geworden? Reageer dan online. Heb je vragen? Neem dan contact op met Ilona van den Boogaard , teamcoördinator Zorgregie OGGZ. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 078-770 3440.
 

Vacaturenummer66661
Aantal uur per week36
OrganisatieonderdeelDienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Reageer voor10-04-2020