We gaan voor een duurzaam Papendrecht. Een plek waar mensen wíllen
wonen, werken en verblijven, nu en in de toekomst. We kiezen voor een krachtige
gemeenschap waar de kwaliteit van het leven wordt behouden en versterkt. Een
gemeenschap met oog voor het welzijn en de ontwikkeling van haar inwoners. Goede
voorzieningen en een toereikend activiteitenaanbod zijn essentieel.

Om het bovenstaande waar te kunnen maken is nodig dat we heel slim omgaan met schaarse
ruimte, waarbij we met respect voor inwoners en bedrijven op zoek gaan naar duurzame
oplossingen. We vinden ook dat de lokale lasten passend mogen zijn bij het uitstekende
voorzieningenniveau dat we hebben te bieden. Dit is daarom in de begroting meer in
evenwicht gebracht. We richten ons meer op zelfredzaamheid en betrokkenheid
van de samenleving en treden zelf voor een deel terug. We steunen initiatieven die
leefbaarheid en vitaliteit versterken en zien daarbij de economie (en een focus op het
centrum) als motor en aanjager. We zetten ons in voor behoud van een goede basis-infrastructuur en vernieuwen onze inspanningen voor het sociaal domein.