Spring naar inhoud

Ons privacystatement

Drechtsteden hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat de daarop ingevulde persoonsgegevens worden verwerkt door Drechtsteden en worden opgenomen in onze database.


Drechtsteden bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Jouw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Drechtsteden. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.


Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden jouw gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Wij bewaren je gegevens om onze database te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen voor andere interessante vacatures in de toekomst.
Je ontvangt 335 dagen na het laatste contact met ons, een e-mailbericht waarna je (binnen 30 dagen) kan aangeven of je wenst dat je gegevens nog langer bewaard blijven. Als we geen reactie van je ontvangen, worden jouw gegevens volledig geanonimiseerd in het systeem van Drechtsteden.
Drechtsteden verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de sollicitatiepagina van werkenbijdrechtsteden.nl. Drechtsteden verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Deze gegevens en de gegevens van sollicitanten die rechtstreeks solliciteren worden handmatig toegevoegd in het systeem.


De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).


Op jouw verzoek krijg je inzage in de gegevens die van jou in het systeem zijn opgenomen. Op jouw verzoek verwijderen wij jouw gegevens uit onze database.


Drechtsteden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.