Spring naar inhoud

Werken bij Dordrecht

Dordrecht: Er gaat een stad voor je open.

Regionaal Projectleider WvGGZ en Ketenveldnorm

Jij wilt een actieve bijdrage leveren aan het implementeren van de Wet Verplichte GGZ binnen Zuid- Holland Zuid. Jij bent een ervaren projectleider met kennis, ervaring en passie voor deze maatschappelijke opgave.
Lees dan verder!

 

Wat ga je doen?

Jouw opdracht
Je gaat voor de regio Zuid-Holland Zuid zorgen voor implementatie van de Wet Verplichte GGZ, de Wet Zorg en Dwang en de invoering van de Ketenveldnorm. Dit doe je door zowel via landelijke als regionale netwerken ervaringen en kennis op te halen en te delen, de regionale implementatietrajecten op te stellen en met de gemeenten af te stemmen en door het voorbereiden en ondersteunen van regionale overleggen. Je ondersteunt namens en samen met de gemeenten het Zorg- en Veiligheidshuis in haar regietaak bij de bestuurlijke overleggen.

De projectleider heeft een meervoudige taak in de implementatie van de Wvggz:

  • integrale implementatie Wvggz in Zuid-Holland Zuid;
  • beleidsondersteuning van het regio-overleg in het Zorg- en Veiligheidshuis;
  • vertegenwoordiging Zuid-Holland Zuid in het landelijk ambtelijk projectleidersoverleg van de VNG en ambtelijk bij het Verbindend Landelijk Ondersteunings Team (VLOT);
  • verzorgen van voortgangsrapportages van de implementatie aan de portefeuillehouders Wvggz;
  • implementatie van de levensloopfunctie in de Ketenveldnorm (2021)[1], op de onderdelen die voor de gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ van toepassing zijn.
 
[1] De ketenveldnorm richt zich op de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg aan cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen, als gevolg van een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking, zonder strafrechtelijke titel (meer). De zorg vereist een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat met forensische expertise, met ‘reguliere’ financieringsstromen.
 

Wat neem je mee?

  • Een afgeronde hbo opleiding;
  • Inhoudelijke en procedurele kennis van de Wet Verplichte GGZ;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectleider:
  • Ervaring vanuit een eerdere rol als projectleider WvGGz is een pré.
 Je weet partners in regio samen te brengen en enthousiast te maken om constructief samen te werken aan het oplossen van complexe problemen. Je weet hoe je een doordachte en gedifferentieerde aanpak van de grond trekt. Je zet ideeën om in praktische actie. Je herkent jezelf in durf en daadkracht. Je stapt makkelijk op mensen af, ziet kansen en grijpt ze.
 
Door jouw sterke overtuigingskracht realiseer jij plannen waarbij je rekening houdt met de complexiteit van de opgave. Je bent een inspirerende en enthousiaste gesprekspartner op verschillende niveaus voor partners en collega's. Je bent analytisch sterk en werkt resultaatgericht. Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid voor je werk. Je beweegt gemakkelijk binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.
 

Waar kom je te werken?

Je gaat werken als regionaal projectleider voor het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid en de Zuid-Holland Zuid gemeenten. Je komt in dienst bij de gemeente Dordrecht. Je hebt hiernaast contact met diverse regionale en landelijke partners (VNG, VLOT, DG&J ZHZ, etc).

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid richt zich op het duurzaam versterken van de veiligheid en leefbaarheid binnen de regio. Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid is een netwerkorganisatie die, in samenwerking met de partners uit het bestuurlijke, justitiële en zorgdomein, complexe en domein overschrijdende problematiek aanpakt. Hiermee draagt het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid effectief bij aan het borgen en versterken van de duurzame veiligheid en leefbaarheid binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Het bundelen van krachten met de verschillende ketenpartners stelt ons in staat om een effectieve aanpak op maat te bieden bij complexe en ernstige problematiek van burgers.

De gemeenten in Zuid- Holland Zuid werken op diverse terreinen samen aan maatschappelijke opgaven. Dordrecht heeft op een aantal gebieden een functie als Centrum Gemeente en heeft op die taken de regie namens de regio. Hoewel de Wet Verplichte GGZ niet valt onder de Centrum Gemeente-taken, wordt de regionaal projectleider functioneel ondergebracht bij de Gemeente Dordrecht en aangestuurd door zowel de manager van het Zorg- en Veiligheidshuis als de ambtelijk verantwoordelijke bij de gemeente Dordrecht.
 

Wat bieden we jou?

We bieden je een uitdagende functie met veel eigen verantwoordelijkheid en ontwikkelingskansen. Je krijg in eerste instantie een tijdelijk dienstverband tot eind 2021 voor 36 uur per week bij de gemeente Dordrecht. Komend jaar wordt gekeken of deze rol elders wordt ondergebracht, bijvoorbeeld bij het Zorg- en Veiligheidshuis.

Het salaris voor deze functie bedraagt afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring maximaal € 5.067,- bruto (schaal 11, CAO Gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek.

Daarnaast krijg jij uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, opleiding en ontwikkeling, verlof en pensioen. Je beschikt als medewerker ook over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Solliciteren of meer weten?

Enthousiast geworden, solliciteer direct via de sollicitatiebutton. Wil je eerst nog meer weten over deze functie, neem dan contact op met Marga Rijsdijk, kwartiermaker via 06-10931340.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Interne sollicitanten hebben voorrang op externe sollicitanten.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
 

Vacaturenummer73121
Aantal uur per week36
OrganisatieonderdeelZorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid
Reageer voor03-12-2020