Spring naar inhoud

Werken bij Dordrecht

Dordrecht: Er gaat een stad voor je open.

Senior Beleidsadviseur Onderwijs

Waarom kiezen voor de gemeente Dordrecht?
  • Bij ons krijg jij de kans om ambities uit te werken en te realiseren in samenwerking met partners.
  • Vanuit onze gemeente ben je verantwoordelijk voor de realisatie van ambities uit de Onderwijsvisie 2020 – 2030 en coördineer je de uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs en aanpak laaggeletterdheid.
  • Dordrecht is contactgemeente, budgethouder en penvoerder in de regio Drechtsteden en coördineert de aanpak voor de besteding van de middelen van de WEB.
Kortom, wil je van toegevoegde waarde zijn voor de kansrijke ontwikkeling van de Dordtse jeugd, dan verwelkomen we jou graag in ons team!
 

Wat ga je doen?

Je gaat in samenwerking met verschillende collega's aan de slag met het uitvoeringsprogramma van de Dordtse Onderwijsvisie 2020 - 2030. De ambities zijn recent opgesteld met het Dordtse onderwijs en de kinderopvang. Hier ligt een strategisch uitvoeringsvraagstuk met veel betrokken partijen.
 
Je staat er niet alleen voor! Verbinden en samenwerken (intern en extern) in een complex, betrokken speelveld is de kern van wat je gaat doen. De gezamenlijke verantwoordelijkheid, coördinatie en sturing vanuit kinderopvang, onderwijs én gemeente op de doelstellingen en programmalijnen zijn doorslaggevend voor het realiseren van de ambities in deze Onderwijsvisie. De inhoudelijke doelen zijn leidend bij de inrichting van het proces en het vaststellen van de strategische aanpak. In dit kader voer je gesprekken en maak je afspraken met deze partijen. Dit kan vanuit een faciliterende, aanjagende of coördinerende rol.
 
Belangrijke onderdelen binnen de Onderwijsvisie zijn de uitvoering van het gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), de uitbreiding en invoering van 10 naar 16 uur voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de peuteropvang, het vormgeven van de onderwijstijdverlenging en het ontwikkelen van een Dordtse Onderwijsmonitor. Vanuit je accounthouders rol onderhoud je relaties met onze partners en voer je bijvoorbeeld subsidie- en evaluatiegesprekken. Ook adviseer je de gemeenteraad over het toezicht op het openbaar onderwijs.
 
Daarnaast ga je in samenwerking met collega's aan de slag op de verbinding onderkant arbeidsmarkt en het onderwijs. Het gaat hierbij om kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld met een afstand tot de arbeidsmarkt of die te maken hebben met multiprobleemvraagstukken. Dit in samenhang met de opgaven die we hebben geformuleerd vanuit het arbeidsmarktbeleid en de opgave ondernemende stad.
 
Je coördineert de uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs en de aanpak laaggeletterdheid. Je maakt afspraken en ontwikkelt beleid, zowel met de WEB aanbieders als de ambtelijke collega's uit de regio. Daarnaast moet er een regionaal programma laaggeletterdheid / Taalpact worden opgesteld. Tot slot ligt er een opdracht om de regionale regierol te versterken, gericht op integraal werken, meer bereik, hogere kwaliteit en betere monitoring.
 

Wat neem je mee?

  • Hbo-wo werk- en denkniveau;
  • Werkervaring gemeentelijke (beleids-)omgeving;
  • Actuele kennis van beleid, landelijke trends en ontwikkelingen in het onderwijsveld en het sociaal domein is een pré;
Je brengt sterke communicatie(advies) vaardigheden mee, zowel schriftelijk als mondeling.
Je hebt een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en bent resultaatgericht. In samenwerking met partners en collega's realiseer jij graag. Het ontwikkelen en onderhouden van je netwerk is voor jou vanzelfsprekend. Je pakt vraagstukken actief op en werkt daarbij van buiten naar binnen. Je staat stevig in je schoenen en bent een ervaren gesprekspartner op verschillende niveaus. Hierbij schakel je gemakkelijk tussen bestuurders, professionals en maatschappelijke partners.
 

Waar kom je te werken?

De Gemeente Dordrecht werkt, samen met (regionale) ketenpartners, aan een leefbare en aantrekkelijke stad en regio.

Wie zijn wij?
Dordrecht. Niet zomaar een stad. Een eiland. Een stad met verborgen kwaliteiten. Een stad waar bijzondere dingen gebeuren. Maar waarover Dordtenaren niet opscheppen. Een stad waarvoor je moeite moet doen. Om te zien wat er is en te weten wat er allemaal kan. Voor wie dat ziet en voor wie dat weet, is Dordrecht een inspirerende stad.
 
Dordrecht is in transitie naar een opgave-gestuurde organisatie. Op dit moment zijn 9 opgaven geformuleerd, waar vanuit 8 verschillende clusters aan wordt gewerkt. Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om meer van buiten naar binnen te werken, meer verbinding met de buitenwereld aan te gaan, meer gericht te zijn op resultaten die het verschil maken, en vraagstukken meer integraal aan te pakken. Onze kernteams werken volgens het principe van zelforganisatie om beter in te spelen op behoeften van onze burgers, bedrijven en andere stakeholders en om samen met deze stakeholders vorm te geven aan de stad.
 
Jij komt te werken in ons kernteam Jeugd, Onderwijs en Cultuur. We werken vanuit het kernteam voor een ambitieus college dat in 2018 een coalitieakkoord heeft ondertekend, waarin veel aandacht is voor verschillende opgaven op het gebied van jeugd in onze stad. We werken samen met talrijke partijen aan deze opgaven. Deze functie richt zich met name op de uitvoering en realisatie van de Dordtse Onderwijsvisie 2020 – 2030 en de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) / aanpak laaggeletterdheid.
 

Wat bieden we jou?

Een verantwoordelijke, veelzijdige en uitdagende functie in een plezierige werkomgeving waar initiatieven gewaardeerd worden. Daarnaast werk je samen met enthousiaste collega’s. Het salaris voor deze functie bedraagt afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring maximaal € 5.067,- (schaal 11 Car/Uwo) op basis van een 36-urige werkweek.
 
Je komt bij ons in dienst voor 32 - 36 uur per week en krijgt een aanstelling voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt deze na één jaar omgezet in een vast dienstverband.
 
Verder krijg jij uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, pensioen, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld extra vrije dagen, een opleiding of de aanschaf van een nieuwe fiets.
 

Solliciteren of meer weten?

Je kunt direct online solliciteren. Als je meer wilt weten over deze functie, neem dan contact op met Sanne Schippers, Strategisch beleidsadviseur via 078 7704508.
 

Vacaturenummer64241
Aantal uur per week32 - 36
OrganisatieonderdeelGemeente Dordrecht
Reageer voor06-02-2020