Spring naar inhoud

Onze vacatures

2 leden voor de rekenkamercommissie

6 tot 8 uur per maand – afhankelijk van het onderzoek

 

Wat ga je doen?

Samen met de voorzitter en de overige leden ben je verantwoordelijk voor:

 • Het zorgen voor een goede vraagstelling richting onderzoeksbureaus voor het opstarten van een onderzoek;
 • Een helder en zorgvuldig onderzoeksproces;
 • De kwaliteit van de producten van de Rekenkamercommissie;
 • Duidelijke communicatie met de raad, het college en de organisatie (binnen en buiten een onderzoek);
 • Het begeleiden van onderzoeksbureaus gedurende de uitvoering van onderzoek;
 • Het formuleren van conclusies en aanbevelingen die beklijven.

Wat neem je mee?

 • Hbo of academisch werk- en denkniveau en analytisch vermogen;
 • Kennis van een bepaald domein op het gebied van gemeentelijke zaken zoals financiën, juridische zaken, inwonerparticipatie, ruimtelijk domein of sociaal domein;
 • Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van (beleids)onderzoek;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • In staat zijn om de inbreng van de Rekenkamercommissie goed over te brengen aan het onderzoeksbureau zodat deze de onderzoeksresultaten kan vertalen naar een helder leesbaar rapport dat er toe doet;
 • Een flexibele agenda m.b.t. het inplannen van de vergaderingen;

Je hebt affiniteit met het openbaar bestuur en haar werking en hebt een constructief-kritische houding. Je bezit politiek-bestuurlijke sensitiviteit en bent maatschappelijke betrokken bij de gemeente Papendrecht.

Je hebt geen binding met de lokale politiek van gemeente Papendrecht, de omliggende gemeenten of met groeperingen in de samenleving van de gemeente. Je hebt ook geen andere functie(s) die een onafhankelijke oordeelsvorming in de weg kunnen staan.
 

Waar kom je te werken?

De gemeente Papendrecht kent bijna 33.000 inwoners. Aan de noordkant van Papendrecht kom je in poldergebied Alblasserwaard en aan de zuid- en westkant zit je meteen in de Randstad met als dichtstbijzijnde steden Dordrecht en Rotterdam.
Een unieke mix van groen en stedelijk gebied. En niet te vergeten het drierivierenpunt, dat voor de binnenvaart het drukst bevaren waterkruispunt van Europa is.
Samen met zes andere gemeenten staan we sterk(er) in de regio Drechtsteden. We vormen een 'stad aan het water'. Ook met andere partners werkt de gemeente Papendrecht samen om van Drechtsteden niet alleen een economische en maritieme topregio te maken, maar ook een leefbaar een aantrekkelijk woongebied.

De rekenkamercommissie
Sinds 27 januari 2005 kent de gemeenteraad van Papendrecht een Rekenkamercommissie met drie externe leden en twee interne leden. Onlangs is de gewenste toekomstrichting van de Rekenkamercommissie van Papendrecht tegen het licht gehouden.
In Papendrecht bestaat tevredenheid over de inrichting en het functioneren van de Rekenkamercommissie van Papendrecht en de huidige vorm zal met enkele accenten en aanscherpingen worden voortgezet. De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden en twee raadsleden. Zodra de wet 'Versterking decentrale Rekenkamers' in werking is getreden zullen de twee interne leden fungeren als adviescommissie voor de Rekenkamer van Papendrecht. Er wordt geworven voor twee externe leden.
De onafhankelijkheid van de rekenkamer staat voorop, terwijl tegelijkertijd de raad (meer) betrokken wil worden, bijvoorbeeld door consultatie ten behoeve van het onderzoeksprogramma. Ook in de samenwerking met het college en ambtelijke organisatie staat onafhankelijkheid voorop, maar inzet op de relatie en oog voor elkaars belangen komt het proces ten goede.
De onderzoeken worden onder regie van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door externe bureaus. De voorkeur gaat uit naar één groot onderzoek per jaar, kleine onderzoeken kunnen dienen als ondersteuning. De Rekenkameronderzoeken en rapporten zijn gericht op de 'doelgroep' raad. Voor het publiek worden desgewenst samenvattingen, infografics e.d. toegevoegd.
De Rekenkamercommissie wordt ondersteund vanuit de griffie.  Vergaderingen vinden tot nu toe overdag plaats. In onderling overleg kan worden gekeken of een ander moment ook past.
 

Wat bieden we jou?

Je wordt benoemd en beëdigd door de gemeenteraad op 15 april 2021. De benoeming is voor een periode van 6 jaar.
De Rekenkamercommissie vergadert gemiddeld één keer per maand. Je ontvangt een netto vergoeding van €156,82 per bijgewoonde vergadering en eventueel een reiskostenvergoeding. Je bent zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke afdrachten.
 

Solliciteren of meer weten?

Je kan direct online solliciteren. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Kim Bijman, secretaris Rekenkamercommissie Papendrecht, 06-36386098.
Gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 19 maart en vrijdag 26 maart. Wij vragen je met beide data rekening te houden als je gaat solliciteren.
 

Vacaturenummer77081
Aantal uur per week1 - 8
Organisatieonderdeelgemeente Papendrecht
Reageer voor08-03-2021