Spring naar inhoud

Onze vacatures

Voorzitter voor de WMO-adviesraad Zwijndrecht

Heb jij een sociaal hart en wil je een bijdrage leveren aan de lokale invulling van maatschappelijke onderwerpen? Zet je dan in als voorzitter voor de WMO-adviesraad.
 

Wat ga je doen?

 • Leiding geven aan vergaderingen van de adviesraad.
 • Peilen en stroomlijnen van meningen en visies op beleidsontwikkelingen.
 • Coördineren van advisering aan de gemeente.
 • Het vertegenwoordigen van de adviesraad in contacten met andere organisaties.

Wat neem je mee?

 • Woont in Zwijndrecht of weet goed wat er in Zwijndrecht speelt
 • Beschikt over een brede maatschappelijke betrokkenheid
 • Beschikt over een lokaal maatschappelijk netwerk (of bent bereid dit op te bouwen)
 • Denkt vanuit algemeen belang
 • Beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring
 • Teamspeler, verbinder, resultaatgericht en besluitvaardig
 • Goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden
 • Goed bereikbaar en flexibel inzetbaar (indien nodig ook overdag). De WMO-adviesraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar op maandagavond van 19.30 uur – 21.30 uur.

Waar kom je te werken?

De leden van de adviesraad zijn betrokken inwoners die bij haar adviezen kijken door de bril van de inwoners van Zwijndrecht. We vinden het belangrijk dat de leden van de WMO-adviesraad een afspiegeling van de samenleving van Zwijndrecht vormen. Diversiteit is hierbij het sleutelwoord.

De WMO-adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over onder andere jeugdhulp, WMO en participatie. De WMO-adviesraad bestaat uit vrijwilligers met belangstelling voor en (ervarings)kennis van het sociaal domein. Als lid van de WMO-adviesraad oefen je invloed uit op gemeentelijk beleid, kom je op voor verschillende doelgroepen en draag je bij aan een betere samenleving. Daarnaast doe je veel kennis en ervaring op en staat de functie goed op je CV.

Een greep uit de thema's waar de WMO-adviesraad aan werkt:

 • Inclusiviteit: Iedereen moet in de samenleving mee kunnen doen. Signalen waarbij dit voor inwoners niet het geval is worden opgehaald en besproken met de betrokken beleidsmedewerker. Bovendien voeren de leden van de WMO-adviesraad voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen een schouw uit. Tijdens de schouw onderzoekt de adviesraad of de locaties van de stembureaus voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Mantelzorg: De adviesraad heeft de gemeente geadviseerd de bezuinigingen op de mantelzorgpas nogmaals tegen het licht te houden. Dit advies gaf de WMO-adviesraad op basis van de signalen die zij van inwoners ontvingen. In een gesprek met de wethouder is besproken dat de waardering van de mantelzorgpas in 2021 geëvalueerd wordt.
 • Deelname aan bijeenkomsten en overleggen: Jaarlijks wordt deelgenomen aan landelijke, regionale en lokale bijeenkomsten en overleggen waarin thema's uit het sociaal domein besproken worden. Enerzijds om kennis te delen, anderzijds om kennis op te halen. Tijdens onze vergaderingen koppelen we aan elkaar terug welke informatie en/of signalen we gehoord hebben.

Wat bieden we jou?

 • Een uitdagende en afwisselende functie voor gemiddeld vier uur per week.
 • Een vergoeding van € 450,-- per jaar + € 45,-- per vergadering. De adviesraad vergadert meestal 8 keer per jaar. Dit betekent een totale vergoeding van € 810,--.

Solliciteren of meer weten?

Enthousiast geworden, solliciteer direct via de solliicatiebutton. Wil je meer informatie over deze vacature, bel dan met Jaap Goud, voorzitter a.i. van de WMO-adviesraad, via 06 30 07 67 32 of bezoek de website www.inwonersadviesraadzwijndrecht.nl voor de profielschets en het kader voor de WMO-adviesraad.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 

Vacaturenummer76421
Aantal uur per week4
Organisatieonderdeelgemeente Zwijndrecht
Reageer voor03-03-2021