Spring naar inhoud

Onze vacatures

Beleidsadviseur Jeugdhulp

Wil jij je bezig houden met het ontwikkelen van beleid en het adviseren van gemeenten en samenwerkingspartners op het gebied van jeugdhulp? Zet jij jouw juridische affiniteit in om vanuit de Jeugdwet een maatschappelijke bijdrage te leveren. Solliciteer dan bij ons!
 

Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur Jeugdhulp lever je een actieve bijdrage aan het maatschappelijk belang. Dit doe je door beleid te ontwikkelen en gemeenten te adviseren. Hierdoor werk jij mee aan het realiseren van de inhoudelijke doelen van de Jeugdwet, de ambities vanuit het Meerjarenperspectief jeugd Zuid-Holland Zuid en de projecten uit het Transformatiefonds.

Jij monitort op wat voor wijze er uitvoering wordt gegeven aan de uitvoering van het beleid en welke resultaten daarmee worden geboekt. In nauwe samenwerking met de data-analist, analyseer je de beschikbare beleidsinformatie en vul je waar nodig deze informatie aan. Je fungeert als vraagbaak en adviseur voor de samenwerkende gemeenten, jeugdhulpaanbieders en jeugdprofessionals. Op korte en bondige wijze deel je inzichten, waar nodig help je veranderingen te realiseren in de werkwijze of doe je voorstellen tot verbetering. Doordat je goed op de hoogte bent van alles wat er speelt in het werkveld, anticipeer je tijdig op kritische situaties.

Ook fungeer je als projectleider voor aantal uiteenlopende projecten op het terrein van de jeugdhulp. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het vormgeven van het nieuwe inkoopkader of het afstemmen van kpi's met organisaties. Je hebt in de uitvoering een helder einddoel voor ogen en weet dit ook tot een goede afronding te brengen. Daarnaast treed je ook op als adviseur van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, bij de vertaling van (veranderend) beleid naar uitvoering voortkomend uit de Jeugdwet alsook de regionale ambities die zich meer en meer richten op samenwerking met en tussen de (lokale) netwerkpartners.

In je werk ben je gebonden aan bepaalde randvoorwaarden. Zonder deze kaders uit het oog te verliezen, denk jij mij mee in wat wél kan en waar wél ruimte is. Met elkaar leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en uitwerking van het inkoopkader jeugdhulp.
 

Wat neem je mee?

  • Hbo/ wo werk- en denkniveau;
  • Een aantal jaar gerichte werkervaring in een soortgelijke functie;
  • Goed ontwikkelde adviesvaardigheden met kennis vakgebied en breder van het sociaal domein;
  • Affiniteit met de juridische kant van het werk;
  • Kennis van de één van de domeinen binnen de Jeugdwet is een pre.

Verbindend vermogen is essentieel in de deze functie. Jij bent een netwerker pur sang! Je weet wat er speelt in het netwerk en met wie je voor welke onderwerp aan de tafel moet zitten. Dit vraagt om een luisterend oor, empathisch vermogen en het snel leggen van verbanden. Maar ook het vermogen om woorden te geven aan dat wat je opvangt. Van nature stap jij met een open blik op mensen en situaties af. Je denkt in kansen en mogelijkheden, waarbij je onderscheid weet te maken tussen hoofd- en bijzaken.

Het werk vraagt om snel schakelen en soms ook om het durven maken van fouten. Het helpt daarom om stressbesteding en zelfstandig te zijn en in staat om keuzes en gedrag bij te sturen als een situatie daar om vraagt. Jij hebt aanleg voor of ervaring voor het ontwikkelen/aanpassen van regelgeving (verordeningen en beleidsregels) en bijvoorbeeld PGB's.
 

Waar kom je te werken?

De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ werkt, in een opdracht van 10 samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland Zuid, aan het realiseren van de inhoudelijke doelen van de Jeugdwet. De regio Zuid-Holland Zuid heeft gekozen voor een kleine, flexibele en hooggekwalificeerde regieorganisatie. De opdracht van deze regieorganisatie is het in goede banen leiden van en sturen op de transformatie van de jeugdhulp, terwijl de kwaliteit en de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijven.

Onze kernwaarden zijn zakelijkheid, aanspreekbaarheid, resultaatgerichtheid en transparantie. Je gaat aan de slag in een team met 10 contract en beleidsadviseurs. De (lopende) projecten worden onderling verdeeld. Je wordt aangestuurd door de manager van  beleid en inkoop. Vanwege corona werken wij vanuit huis.

Waar staan wij voor?
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ  is een netwerkorganisatie die sinds 1 januari 2015 operationeel is. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) en voert in opdracht van de 10 aangesloten gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid de volgende kerntaken uit:

  1. De inkoop van jeugdhulp, contractvorming en bewaking van de kwaliteit en kosten van de zorg;
  2. Ondersteuning van de jeugdteams en andere partijen door de inkoop van zorgvormen, budgetbewaking en informatievoorziening;
  3. Beleidsmatig uitwerken en sturen op de uitvoeringsprogramma's en het faciliteren van de stuurgroep Jeugd en het AB en DB van de DG&J;
  4. Accountmanagement welke zorg draagt voor de verbinding tussen de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en de (sub) regio (s).

Wat bieden we jou?

Een functie op het snijvlak van maatschappij en recht. Een functie voor 36 uur per week. We starten met een arbeidsovereenkomst  voor 1 jaar met uitzicht op contract voor onbepaalde tijd.

Het salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring en bedraagt maximaal € 5.067,- (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek.

Wij hebben uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.
 

Solliciteren of meer weten?

Wil jij onze nieuwe collega worden? Je kunt direct online solliciteren. Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Guus Krähe, manager beleid en inkoop, via 078 - 770 2352.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.
 

Vacaturenummer74681
Aantal uur per week36
OrganisatieonderdeelServiceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid
Reageer voor19-01-2021