Spring naar inhoud

Onze vacatures

Projectleider huisvesting kwetsbare groepen (HKG)

Wil jij een actieve bijdrage leveren aan het programma Huisvesting kwetsbare groepen en de uitvoeringsplannen in het kader van de Visie Opvang? Ben jij een ervaren projectleider? En heb jij kennis, ervaring en passie voor deze maatschappelijke opgave? Lees dan verder!
 

Wat ga je doen?

Je werkt bij ons vanuit de bedoeling, dus we zoeken iemand die lef heeft en daar waar nodig maatwerk levert om te komen tot realisatie. Je geeft een belangrijke impuls aan het realiseren van ambities die zijn geformuleerd in het kader van woon(zorg)producten. Voorbeelden van deze producten zijn Skaeve Huse, eind 2018 gerealiseerd in Dordrecht. Of woonzorgconcepten zoals Housing First, een tussenvoorziening, kleinschalige woonconcepten op lokaal en regionaal niveau.
 
Hiernaast geef jij ook een impuls aan de samenwerking tussen wonen en zorg in de regio Drechtsteden en Alblassewaard. Waar nodig schakel je met jouw collega's die jouw ervaringen nodig hebben om bestaand beleid aan te scherpen en/of passen. Je werkt hierbij samen met woningcorporaties in de regio, zorgpartijen en collega-ambtenaren uit de domeinen wonen én zorg.

Je pakt dit vraagstuk vanuit een integrale en daarmee domeinoverstijgende aanpak op. Je werkt aan de realisatie van woonzorgconcepten in het kader van de Agenda Huisvesting kwetsbare groepen, de Transformatieagenda Beschermd Wonen en Opvang, Visie Opvang Kwetsbare groepen en het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het Ministerie VWS.
 
Je weet de betrokken partijen in de gewenste veranderingen mee te nemen. De ene keer pak je zaken letterlijk zelf op. De andere keer wijs je een maatschappelijke partner aan die samen met jou e.e.a. in gang kan en wil zetten. Bij ons ga je dus niets onderzoeken of beleid schrijven. Bij ons ga je zorgen dat de huisvesting voor kwetsbare groepen gerealiseerd worden.

Opdracht
Het verblijf in zorginstellingen wordt afgebouwd en de ondersteuning van minder zelfredzame mensen wordt in toenemende mate thuis en in de wijk georganiseerd. Onze ambitie is ook dat mensen zo snel mogelijk doorstromen uit crisisopvang: zo snel mogelijk onder een eigen dak, maar eventueel in een tussenvoorziening of in een beschermde woonvorm. Inwoners, woningcorporaties, partners in de zorg en welzijn, zorgverzekeraars/zorgkantoren en gemeenten werken samen aan deze opgaven. De opgave dit jaar staat in het teken van realiseren. We hebben woon(zorg)producten benoemd die letterlijk gerealiseerd moeten worden en daarom zijn wij, voor een periode van twee jaar, op zoek naar versterking van ons team.
 

Wat neem je mee?

  • Een afgeronde hbo opleiding
  • Minimaal vijf jaar werkervaring op dit gebied.
  • Kennis van de actuele ontwikkelingen in het sociale domein en specifiek op het gebied van de extramurale begeleiding en/of beschermd wonen & opvang.
  • Aantoonbare ervaring als projectleider (realiseren van woonzorgproducten of soortgelijk).
  • Ervaring vanuit een zorgaanbieder, corporatie of gemeentelijke uitvoeringsorganisatie is een pré
 
Je weet hoe je een doordachte en gedifferentieerde aanpak van de grond trekt. Je zet ideeën om in praktische actie. Je herkent jezelf in durf en daadkracht. Je stapt makkelijk op mensen af, ziet kansen en grijpt ze. Je weet partners in de stad en regio samen te brengen en enthousiast te maken om constructief samen te werken aan het oplossen van complexe problemen.
 

Door jouw sterke overtuigingskracht realiseer jij plannen waarbij je rekening houdt met de complexiteit van de opgave. Je bent een inspirerende en enthousiaste gesprekspartner op verschillende niveaus voor partners en collega's. Je bent analytisch sterk en werkt resultaatgericht. Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid voor je werk. Je beweegt gemakkelijk binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.

Waar kom je te werken?

Je bent onderdeel van het subteam Beschermd wonen en opvang en onderdeel van het kernteam Zorg & Ondersteuning van het Cluster Stad. Dit subteam bestaat uit zes gemotiveerde en gedreven professionals die nauw samenwerken met circa dertig andere collega's ten behoeve van het programma Huisvesting kwetsbare groepen, de Transformatieagenda Beschermd Wonen en Opvang, Visie Opvang Kwetsbare groepen en het Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren.
 
Vanuit jouw rol zal je daarom ook veel te maken krijgen met de Sociale dienst Drechtsteden, woningcorporaties in de regio, regionale zorgpartijen en de domeinen wonen én zorg (binnen de Drechtsteden en Alblasserwaard). Je werkt nauw samen met andere kernteams zoals Jeugd en Onderwijs, lokale WMO beleid, opgave Zorgzame stad en met het programmateam Armoede en Schulden.
 
Wie zijn wij?
Dordrecht is een stad vol ambities. We hebben een roemrijk verleden én grootse plannen voor de toekomst. Wij geloven in onze stad; in onze inwoners, ondernemers en andere partners. We zijn één van de koplopers in het land als het gaat om waterveiligheid en duurzaamheid. Ook op andere gebieden laten we van ons horen. Van jou zien we graag dat je betrokken bent bij onze stad. En dat je kansen voor én met de stad weet te verzilveren. Je krijgt van ons veel vrijheid om te doen wat goed is voor de stad.
 
Onze organisatie
Ontwikkelen doe je bij ons in hoog tempo. We willen graag dat jij het beste uit jezelf en anderen haalt en zetten je talent zo goed mogelijk in. We hebben onze organisatie zo ingericht dat we flexibel en veerkrachtig kunnen reageren op veranderingen in de samenleving en in de politiek. We werken integraal, resultaatgericht en snel. Onze medewerkers werken steeds meer in zelforganiserende teams. Ze bepalen samen het gewenste resultaat, nemen samen besluiten en sturen samen bij.
 

Wat bieden we jou?

Wie bieden je een uitdagende functie met veel eigen verantwoordelijkheid en ontwikkelingskansen. Je krijg een aanstelling tot eind 2021 voor minimaal 32 uur per week.


Het salaris voor deze functie bedraagt afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring maximaal € 5.067,- bruto (schaal 11, CAO Gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg jij uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, opleiding en ontwikkeling, verlof en pensioen. Je beschikt als medewerker ook over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.
 

Solliciteren of meer weten?

Je kan direct online solliciteren. Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Marga Rijsdijk 078 – 770 4579.
 

Vacaturenummer65461
Aantal uur per week32
OrganisatieonderdeelGemeente Dordrecht
Reageer voor07-04-2020