Spring naar inhoud

Onze vacatures

Portefeuilledirecteur Sociaal Domein

Jij bent een portefeuilledirecteur die met een frisse blik en met vernieuwende ideeën aan de slag gaat. Je hebt oog voor trends en ontwikkelingen en weet dit binnen ons regionale netwerk om te zetten in kansen en oplossingen. Uitgangspunt bij onze opgaven is het verbinden van onze gemeente met het maatschappelijke veld buiten. Als dit je aanspreekt, dan zit jij bij ons op de juiste plek!

De rol van de overheid verandert ingrijpend. Maatschappelijke vraagstukken worden in verschillende netwerken geagendeerd, waarbij de overheid niet altijd meer aan tafel zit of initiatiefnemer is. Waar de overheid eerder een beleidsbepalende en -beslissende rol had, ontstaan nieuwe rollen waarin netwerken en faciliteren meer centraal staan.

Wij spelen op deze ontwikkelingen in door opgavegestuurd te werken en flexibel te organiseren. Hiermee sluiten we aan bij de dynamiek van de stad en realiseren we gedeelde ambities. Opgaven en ambities van en voor de stad staan centraal. Deze zijn vertaald in een aantal portefeuilles die worden ingericht naar wat de samenleving vraagt en waarin de collegeprioriteiten terugkomen.

Medewerkers dragen bij aan het boeken van resultaten op maatschappelijke opgaven én aan het efficiënt en effectief uitvoeren van de reguliere taken. Daarom is in de organisatiestructuur een scheiding aangebracht in sturen op opgaven en reguliere taken, samen met het ontwikkelen van medewerkers. De sturing op opgaven is de verantwoordelijkheid van portefeuilledirecteuren en opgavemanagers. De sturing op reguliere taken en het ontwikkelen van medewerkers is belegd bij clustermanagers.

Clusters bestaan uit verschillende kernteams die, waar en wanneer mogelijk, zelforganiserend zijn. Clustermanagers, portefeuilledirecteuren, opgavemanagers en -teams en kernteams zijn van elkaar afhankelijk om hun opdrachten te realiseren. Ze moeten met elkaar en met partners in de stad verbinding zoeken en onderhouden. Voor medewerkers zijn de kernteams de thuisbasis; van hieruit kunnen zij op basis van hun kwaliteiten bijdragen aan opgaven.
 

Wat ga je doen?

Als portefeuilledirecteur sociaal domein ben je verantwoordelijk voor de portefeuilles op het gebied van WMO, Participatiewet en Jeugdhulpverlening. Hierin ben jij de strategisch adviseur voor het bestuur en de gemeentesecretaris en de strategisch gesprekspartner voor onze externe partners. Je stuurt inhoudelijk en budgettair op het realiseren van onze strategische bestuurlijke opgaven.

Naast het sociaal domein, waaronder de opgaven de zorgzame stad en veilige stad vallen, heb jij in je portefeuille nog de opgave veiligheid en de dossiers Dupont en Chemours. Je hebt daarmee een diverse portefeuille die zorgt dat geen dag hetzelfde is. Juist door die diversiteit is het van belang dat jij, samen met de andere portefeuilledirecteuren, zorgt voor een integrale benadering van, eenheid in en sturing van de verschillende opgaven waar wij voor staan. Je geeft op een inspirerende en resultaatgerichte, innovatieve wijze invulling aan jouw rol.

Jij signaleert trends op de opgaven binnen je portefeuille en vertaalt de vraag vanuit de maatschappij. Je vormt onafhankelijk je mening hierover en zorgt dat je vanuit de verbinding betrokken partijen bij elkaar brengt om voor hoogwaardige dienstverlening aan onze inwoners te zorgen. Om dit te bereiken fungeer je als spin-in-het-web in publieke-/ private netwerken en in een wisselend politiek- en maatschappelijk krachtenveld.

Veel wettelijke taken zijn ondergebracht bij uitvoeringsorganisaties zoals de Sociale Dienst Drechtsteden, Drechtwerk en de Serviceorganisatie Jeugd. Netwerken, samenwerken en verbinding zoeken tussen deze verschillende organisaties en het werkveld buiten is dagelijkse kost voor jou. Je staat naast deze uitvoeringspartijen dan ook veel in contact met burgers  en overheden (van gemeenten tot rijk). 
 

Wat neem je mee?

  • Ruime kennis van en vaardigheid in het kunnen schakelen tussen verschillende stakeholdersposities en het van daaruit verbinden van de belangen van verschillende in- en externe partijen;
  • Kennis van en ruime vaardigheid in het vertalen van politieke opvattingen naar de stad en de eigen organisatie;
  • Kennis van financiële- en bedrijfsvoering vraagstukken op het terrein van de publieke sector;
  • Is bij voorkeur bekend met de grootstedelijke problematiek;
  • Ervaring bij de overheid is noodzakelijk;
  • Ervaring met het opbouwen van netwerken in een complexe omgeving;
  • Strategische denkkracht en conceptueel sterk;
  • Communicatief sterk en netwerkvaardig.
 
Je bent een verbinder pur sang, creëert sociale verbanden en zoekt de samenwerking. Je hebt je sporen verdiend in het opbouwen en onderhouden van netwerken  in een complexe omgeving. Je bent een frisse denker die kansen ziet, onafhankelijk en vernieuwend is. Je toont lef, bent gezaghebbend, durft risico's te nemen en je bent daarin een voorbeeld voor anderen. Je neemt positie waar nodig en geeft ruimte waar mogelijk.
 

Waar kom je te werken?

De Gemeente Dordrecht werkt, samen met (regionale) ketenpartners, aan een leefbare en aantrekkelijke stad en regio.

Wie zijn wij
Dordrecht. Niet zomaar een stad. Een eiland. Een stad met verborgen kwaliteiten. Een stad waar bijzondere dingen gebeuren. Maar waarover Dordtenaren niet opscheppen. Een stad waarvoor je moeite moet doen. Om te zien wat er is en te weten wat er allemaal kan. Voor wie dat ziet en voor wie dat weet, is Dordrecht een inspirerende stad.
 
Dordrecht is in transitie naar een opgavegestuurde organisatie. Op dit moment zijn 9 opgaven geformuleerd, waar vanuit 8 verschillende clusters aan wordt gewerkt. De organisatie heeft zich ten doel gesteld om meer van buiten naar binnen te werken, meer verbinding met de buitenwereld aan te gaan, meer gericht te zijn op resultaten die het verschil maken, en vraagstukken meer integraal aan te pakken.
 

Wat bieden we jou?

We bieden je een mooie plek binnen onze organisatie voor 36 uur per week. Je salaris is afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 8.178,- bruto per maand (schaal 16).

Jij krijgt bij ons uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Je beschikt zelf over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.
 

Solliciteren of meer weten?

Solliciteren kan direct via de volgende link: https://www.publicspirit.nl/portefeuilledirecteur-sociaal-domein-dordrecht/
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met drs. Rob van Woerkum, senior consultant bij PublicSpirit. Heb je vragen over de procedure, dan kun je terecht bij zijn projectassistente Yvonne Leeuwis. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 93.

 

Vacaturenummer60102
Aantal uur per week36
OrganisatieonderdeelGemeente Dordrecht
Reageer voor26-10-2019