Spring naar inhoud

Onze vacatures

Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte

Ben jij die veelzijdige, daadkrachtige leider die het als een uitdaging ziet om onze afdeling Beheer Openbare Ruimte aan te sturen. Zorg jij voor verbinding binnen onze organisatie en daarbuiten? Reageer dan!
 

Wat ga je doen?

Als afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte heb je bij ons drie hoofdrollen:

1. Je bent eindverantwoordelijke voor de afdeling
De afdeling Beheer Openbare Ruimte draagt zorg voor de taken op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het betreft de beleidsterreinen cultuurtechniek, civieltechniek, waterhuishouding, markten, vergunningverlening en handhaving.

Jij geeft leiding aan de afdeling en wordt daarbij ondersteund door teamcoördinatoren en een managementassistente. In totaal werken er 32 medewerkers in drie teams te weten Advies, Uitvoering en Vergunningverlening en Handhaving.

 • Team Advies zorgt voor de strategische en tactische ontwikkeling en advisering op de diverse beleidsterreinen. Het gaat hierbij vooral om regievoering op uitbestede werkzaamheden. Specialistische kennis hebben we niet "in huis" maar kopen we in.
 • Team Uitvoering zorgt voor de voorbereiding, toezicht en (het laten) uitvoeren van onderhoudswerken. Er is geen specifieke buitendienst.
 • Team Vergunningverlening en Handhaving zich bezig met de behandeling van (complexe) vergunningen en de toezicht daarop.
Jij:
 • hebt een heldere visie op de bijdrage die de afdeling moet leveren aan de Ambachtse samenleving, vertaalt deze naar concrete acties en stuurt koersvast;
 • weet wat er lokaal speelt (of bent in staat dit snel eigen te maken);
 • bent een sterke gesprekspartner voor medewerkers, bestuur, portefeuillehouder, aannemers, inwoners etc.
 • bent innovatief en kijkt altijd kritisch naar wat beter en efficiënter kan in brede zin en stimuleert collega’s dit gedrag ook te tonen;
 • stuurt op het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
 • zorgt voor vertrouwen bij en verbinding van medewerkers.
2. Je bent lid van het managementteam (MT)
Ons managementteam werkt samen aan het realiseren van de bestuurlijke doelstellingen. Dit gebeurt in een goede onderlinge sfeer, waarbij vertrouwen en openheid de basis zijn. Elk teamlid heeft zijn of haar kernkwaliteiten. Sommigen kwaliteiten zijn gemeenschappelijk, anderen vullen elkaar aan.

Jij:  
 • levert een bijdrage aan de visie- en beleidsvorming van de organisatie;
 • stelt het organisatiebelang boven het afdelingsbelang.
3. Je bent vertegenwoordiger van onze organisatie in de regio
Met behoud van onze lokale identiteit werken wij intensief samen in Drechtstedenverband. Dit samenwerkingsverband bestaat uit zeven gemeenten en drie gemeenschappelijke regelingen. Je vertegenwoordigt onze organisatie in de regio in verschillende rollen.

Jij: 
 • staat open voor de kansen en mogelijkheden van de regio;
 • weet wat er speelt in een complexe omgeving en (her) kent de verhoudingen;
 • hebt een deskundige inbreng over regionale voorstellen en de eventuele (lokale) effecten hiervan.

Wat neem je mee?

Je hebt WO werk- en denkniveau, gemeentelijke ervaring en kennis van de inhoud van de vakgebieden. Je hebt een goed ontwikkelde politieke/bestuurlijke antenne.
Jouw positieve, proactieve grondhouding helpt je hierbij. Communicatie en verbinding maken zijn voor jou vanzelfsprekend. Tot slot heb je een doelgerichte aanpak en ben je toegankelijk en benaderbaar.
 

Waar kom je te werken?

Hendrik-Ido-Ambacht is een kleine organisatie. Met ruim 100 medewerkers zetten wij ons voortdurend in voor onze inwoners, ondernemers en instanties en sluiten aan bij wat er leeft en speelt in de gemeente. Om dit met een compacte organisatie zoals de onze te kunnen realiseren is flexibiliteit en voldoende inzet van hoogwaardige professionals een randvoorwaarde.

De ambtelijke organisatie bestaat uit de afdelingen Bestuurszaken, Beheer Openbare Ruimte, Beleid en Ontwikkeling en het project De Volgerlanden. De organisatie staat onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De cultuur is informeel, de werksfeer is prettig en de onderlinge lijnen zijn kort.
 

Wat bieden we jou?

Een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De functie is ingedeeld in schaal 13 (maximaal
€ 5.984,- bruto per maand bij een volledige betrekking).

Aanvullend hierop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Dit budget kan je vrij inzetten voor het kopen van extra verlof, opleidingen, aanvulling op het salaris etc. We hebben goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
 

Solliciteren of meer weten?

Reageer vóór 18 september of wil je meer informatie over de functie neem dan contact op met Dré Martens, gemeentesecretaris via 078-770266.

De gesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 1 oktober en dinsdagmiddag 8 oktober.

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.


Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.
 

Vacaturenummer58901
Aantal uur per week36
Organisatieonderdeelgemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Reageer voor18-09-2019