Spring naar inhoud
Aa  |
Home Vacatures

Teamco├Ârdinator Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Wil jij je coachende, adviserende en coördinerende vaardigheden inzetten om het team LVS verder door te ontwikkelen? Ben jij een doortastende netwerker en houd je van afwisseling, solliciteer dan!

Je wordt verantwoordelijk voor een team van circa 18 consulenten leerplicht en voortijdig schoolverlaten, 3 MatchMakers, een applicatiebeheerder en vier medewerkers administratie en ondersteuning.

 

Wat ga je doen?

Als teamcoördinator LVS geef je sturing aan het werk van de consulenten en administratie LVS. Je bent voorwaardenscheppend, coacht waar mogelijk en bent direct sturend waar nodig. Je werkt nauw samen met de projectcoördinatoren en programmamanager aan de doorontwikkeling van de werkwijze van LVS. Je onderhoudt samen met hen het netwerk van scholen, jeugdteams, gemeenten, sociale diensten en andere ketenpartners. Om dit goed te kunnen is het een grote pré als je de grote lijnen van vrijwel alle uitvoerende werkzaamheden evenals de processen waarmee gewerkt wordt beheerst. Wanneer dit niet het geval is, wordt van je verwacht dat je je deze heel snel eigen maakt. Het is noodzakelijk dat je snel kunt schakelen tussen verschillende rollen. Een goede samenwerking met je collega teamcoördinatoren en met de overige afdelingen is essentieel.
 
Als teamcoördinator LVS ben jij hèt gezicht van LVS. Het bewaken van de kwaliteit en het verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening is hierbij van belang. Daarbij adviseer, coach en geef je richting aan medewerkers en zorg je voor de planning en organisatie van het team. Het is in deze functie van belang dat je een voorbeeldrol bent qua houding en gedrag en dat je team-overstijgend de verbinding zoekt. Je adviseert de clustermanager over de ontwikkeling en/of scholing van medewerkers en andere gebieden. Je denkt in kansen en mogelijkheden. Je signaleert gevraagd en ongevraagd knelpunten in de uitvoering en het beleid. Daarnaast participeer je in verschillende regionale en/of interne overlegstructuren, waarbij je bouwt aan relaties en netwerken met betrokken ketenpartners. Deelname en participatie in team overstijgende activiteiten behoort ook tot de taken van de teamcoördinator.
 
Het team is volop in ontwikkeling en op basis van je coachende kwaliteiten help je het team in de verdere ontwikkeling en onderlinge afstemming waardoor een eenduidige werkwijze geborgd blijft met ruimte voor maatwerk.

Het uitvoeren van taken in het kader van de GGD-GHOR crisisorganisatie kan van je worden gevraagd.

Wat neem je mee?

  • Een afgeronde HBO of WO opleiding en een vergelijkbaar werk- en denkniveau;
  • Ervaring met het inrichten en verbeteren van (o.a. digitale) dienstverleningsprocessen;
  • Communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, is duidelijk en concreet;
  • Minimaal 3 jaar ervaring met het coachen en ontwikkelen van medewerkers en teams;
  • Goed plannen en organiseren, ook voor de afdeling (korte- en lange termijn);
  • Kennis en ervaring met leerplicht en voortijdig schoolverlaten is een pré;
  •  Ervaring met LBA (leerling registratiesysteem) is een pré. 
Je legt verbinding met mensen van andere teams van de DG&J en externe partijen, om de resultaten van LVS te realiseren.
Je bent een verbinder, werkt vanuit vertrouwen, bent transparant en een teamplayer. Bij het inrichten en verbeteren van (o.a. digitale) dienstverleningsprocessen ben jij in staat om je zowel in de klant, het management en de medewerkers van je team te verplaatsen. En tot slot, gevoel voor humor vinden wij belangrijk.
 
De Dienst Gezondheid & Jeugd kent vier organisatiewaarden: resultaatgericht, betrokken, ondernemend en vakbekwaam. Deze zijn voor alle medewerkers van de dienst essentieel. Je blinkt uit in voorbeeldgedrag op deze vier waarden. Omdat de wereld om ons heen verandert, moeten wij mee veranderen. Het is daarom noodzakelijk dat je als teamcoördinator innovatief bent en met originele en oorspronkelijke ideeën kunt komen. 

Waar kom je te werken?

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ (LVS) is een stevig team binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. LVS voert voor de tien gemeenten van de regio alle taken uit op het terrein van leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Zij heeft tot doel dat alle kinderen en jongeren een passende plek krijgen in de samenleving.

De Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ bestaat naast LVS uit de GGD en Veilig Thuis. De taken zijn georganiseerd in vier clusters, waaraan leiding wordt gegeven door een clustermanager. Het team LVS behoort tot het cluster dienstverlening. Het cluster dienstverlening bestaat naast LVS uit het team Infectieziekten en het team Toezicht, hygiëne en milieu. Team LVS wordt ten behoeve van beleidsvorming, kwaliteitsborging, ontwikkeling en innovatie ondersteund door twee projectcoördinatoren en een programmamanager. Bij de Dienst Gezondheid & Jeugd werken ongeveer 175 fte. Samen spannen zij zich in voor goede dienstverlening aan klanten en bezoekers en betekenisvolle advisering aan gemeenten en ketenpartners. Het verbinden van uitvoeringskennis aan wetenschappelijke inzichten is daarbij een belangrijke voorwaarde. Interne en externe samenwerking staat hoog in het vaandel van LVS, teneinde zo goed mogelijke diensten te verlenen aan de soms kwetsbare kinderen,  jongeren en hun gezinnen waarmee wij te maken hebben. Wij werken voortdurend aan kwaliteit, ketensamenwerking en innovatie. Tevens leren we  graag van anderen door met hen in contact te treden.

Wat bieden we jou?

Wij bieden een salaris afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring van max. € 4859,- bruto per maand (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. 

De Dienst Gezondheid & Jeugd is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een goede vervoersregeling, ouderschapsverlofregeling, flexibele werktijden, verlofregeling en goede studiefaciliteiten. Je beschikt als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05 % van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie-uren van te kopen.

Solliciteren of meer weten?

Je kunt alleen online solliciteren. Voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met de clustermanager, Reimke Hitimana-Willemze, telefoonnummer 06-13170912.

De eerste gespreksronde met kandididaten staat gepland op woensdag 13 februari van 9.00 tot 12.30 uur.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 

Vacaturenummer54021
Aantal uur per week36
Organisatie onderdeelDienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Reageer voor26-01-2019