Spring naar inhoud
Aa  |
Home Vacatures

Senior Security Specialist

Logo Servicecentrum DrechtstedenBen jij een expert op het gebied van security en wil jij onderdeel zijn van de vele veranderingen die de aankomende jaren op ons afkomen? Dan voegen we je graag toe aan ons team!
          

Je werkzaamheden

Als Senior Security Specialist ICT vorm je “het geweten” en het primaire aanspreekpunt binnen het Servicecentrum Drechtsteden op het gebied van de technische informatiebeveiliging. Het regionale strategische informatiebeveiligingsbeleid is hierin het uitgangspunt.  Je vertaalt de wettelijke en interne beleidsdocumenten op het gebied van informatiebeveiliging naar technische, infrastructurele en procedurele oplossingen, geeft daarover je visie en advies en coördineert de implementatie van de maatregelen en andere gerelateerde activiteiten.

 • Ten aanzien van informatiebeveiliging binnen het Servicecentrum Drechtsteden, adviseer je gevraagd en ongevraagd én houd je toezicht;
 • Je creëert bewustwording en daarmee draagvlak binnen de eigen ICT organisatie en bij haar afnemers;
 • Je geeft uitvoering aan het door de Chief Information Security Officer (CISO) organisatie geformuleerde Informatiebeveiligingsbeleid. Ook vertaal je dat beleid, dat mede gebaseerd is op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), naar de juiste acties;
 • Je hebt een proactieve rol ten aanzien van het vormgeven en de implementatie van de informatie-beveiliging binnen ICT;
 • Je houdt zicht op de praktische toepasbaarheid van het beleid en je bent de sparringpartner, zowel intern als extern, bij (complexe) vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy;
 • Daarnaast ontwikkel je tactisch beleid en zo nodig missende operationele procedures;
 • Je neemt deel aan projecten om informatiebeveiliging en privacy vanaf het begin binnen deze projecten te borgen. In voorkomend geval treed je op als projectleider. Jij hebt de kennis van zowel de business als de techniek en werkt graag op dit snijvlak;
 • Je vervult de rol van Algemeen Contactpersoon Informatie Beveiliging (ACIB) in de samenwerking met CIO en de Informatie Beveiligings Dienst (IBD);
 • Je vertegenwoordigt ICT in diverse interne en externe beveiligingsfora en overleggen;
 • Je rapporteert aan de Teamleider Beheer van het SCD/ICT.

Jouw profiel

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante Hbo-opleiding, bij voorkeur met certificering (zoals CISA of CISM);
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring o.a. met het actief communiceren over en handhaven van het informatiebeveiligingsbeleid binnen een ICT omgeving;
 • Ruime ervaring met de standaarden zoals ISO27001/2 (bij voorkeur de BIG);
 • Ervaring met ITIL-processen (met name autorisatie-, wijzigings-/configuratie- en incident-/probleembeheer) en kennis van de standaarden COBIT, PRINCE2;
 • Ervaring met projectmatig werken, risicomanagement en het uitvoeren of begeleiden van audits;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Je hebt zowel de inhoudelijke kennis op het gebied van technische informatiebeveiliging als de vaardigheden om een volwaardig adviseur te zijn. Zowel mondeling als schriftelijk communiceer je op een dusdanige manier dat je adviezen beklijven. Je bent sociaalvaardig, analytisch sterk en resultaatgericht;
 • Ervaring met het ontwerpen en beschrijven van technische en procesmatige beveiligingsoplossingen alsmede het opzetten en uitvoeren van risicoanalyses;
 • Je hebt inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, gemeentelijke organisaties en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits. Bestuurlijke en ambtelijke sensitiviteit zijn van groot belang zodat je de verhoudingen en de bestuurlijk/politieke en technische haalbaarheid van de adviezen goed kunt inschatten;
 • Je hebt een helikopterview, bent gericht op samenwerken, initiatiefrijk, flexibel en onafhankelijk en straalt senioriteit uit;
 • Je hebt ervaring met het vertalen van beleidstukken op het gebied van informatiebeveiliging naar de vele diensten en ICT-producten, inclusief concrete vormgeving en verbetering van maatregelen of processen;
 • Je werkt gestructureerd en je legt graag afspraken en (tussentijdse) adviezen vast.

Je plek in de organisatie

Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) levert sinds 1 april 2008 aan zes Drechtstedengemeenten en een aantal Gemeenschappelijke Regelingen en Zuid-Holland-Zuid organisaties  kwalitatief hoogwaardige en efficiënte diensten op het gebied van financiën, informatisering, automatisering, documentaire informatievoorziening, communicatie, inkoop, facilitaire zaken, juridische zaken en HRM.  Dankzij het SCD kunnen de betrokken organisaties zich meer richten op de kerntaken die zij vervullen voor de bewoners, bedrijven en instellingen. Het SCD is een samenwerkingsverband van diverse organisaties waarin circa 3.000 medewerkers werken, waarbij bedrijfscultuur en complexiteit van bestuurlijke processen zorgt voor een dynamische werkomgeving.

Je komt te werken bij het Team Beheer van de afdeling ICT. Dit team bestaat uit diverse specialisten op het gebied van ICT en je werkt samen met medewerkers van verschillende afdelingen en Drechtstedenorganisatie. De afdeling beheer bestaat uit 35 medewerkers.

Ons aanbod

Deze functie is ingeschaald in schaal 11 en bedraagt maximaal € 4.740,-  bruto op basis van 36 uur. Het betreft een full time functie voor 36 uur per week. De inschaling is afhankelijk van werkervaring en opleiding.

Wij zijn een moderne werkgever. Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als
medewerker over een Individueel Keuze Budget van 16,3% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Belangstelling?

Je kunt direct online solliciteren. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Adrie de Mol, Teamleider Projecten bij de afdeling ICT, bereikbaar op telefoonnummer 078-7702438.


Organisatie: Servicecentrum Drechtsteden
Uren per week ;36
Vacaturenummer: 40001
Reageer voor: 25-04-2017