Papendrecht
Vacature nr. 6662

Beleidsadviseur Wonen

Vakgebied
Financieel / Economisch
Soort dienstverband
Vast dienstverband
Opleidings­niveau
HBO
Standplaats
Papendrecht
Organisatie
Gemeente Papendrecht
Functietype
Advies/Onderzoek
Uren per week
36 uur
Maandsalaris
€3.396,- tot €5.009,-

Papendrecht. Met 32.000 inwoners een plaats tussen stad en dorp in. Je komt bij ons ook de stedelijke problematiek tegen, al is het op kleinere schaal. Tegelijkertijd zijn we nog altijd een dorp. Een dorp van ons kent ons, sociale bindingen en een sterk verenigingsleven. Die menselijke maat creëert kansen voor het beleid. Hier heb je meer overzicht, de gemeentelijke organisatie is compact waardoor je snel schakelt en eerder resultaat ziet van je werk. Ook omdat we in Papendrecht houden van doorpakken.

Je komt te werken in het team Maatschappelijke Ontwikkeling, zo’n dertig collega’s groot met ruimte voor frisse ideeën en initiatief. Samen pakken we veel taken op: Wmo, wonen, onderwijs, jeugd, gezondheid, sport, cultuur, maatschappelijke participatie, arbeidsmarkt & minimabeleid, jeugd & jongerenwerk. Thema’s die elkaar raken, en daarom weten we elkaar snel te vinden. Temeer omdat we geïnteresseerd zijn in elkaar, iets voor elkaar over hebben en er met elkaar ook plezier in hebben. Door die nauwe banden help je ook het team verder vooruit in zijn ontwikkeling. En vergeet je eigen ontwikkeling niet, met alle mogelijkheden die je hebt voor opleidingen en cursussen.

We zouden graag zien dat de problemen op de woningmarkt aan Papendrecht voorbijgaan. De werkelijkheid is anders. Ook hier vergrijst de bevolking. Ook hier houdt de groei van het aantal huishoudens geen gelijke tred met de nieuwbouwcijfers. En ook hier staan veel groepen met lege handen: starters, ouderen, doorstromers, statushouders. Een lang verhaal kort: als je érgens impact kunt maken op een maatschappelijk thema, is het in deze rol. Temeer omdat we in Papendrecht bepaald niet stilzitten, samen met woningcorporaties en andere partners.

Een goed voorbeeld is Kraaihoek, de wijk die we gaan transformeren tot ‘Vitale en Zorgzame Buurt’. Het is een grootschalige gebiedsontwikkeling met bijna 900 sociale huurwoningen, die model staat voor de wijk van de toekomst: een wijk vooral voor groepen die nu in de knel komen, waar we bewust stimuleren dat bewoners elkaar kennen en naar elkaar omzien. En waar mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Renoveren gaat er hand in hand met sloop en nieuwbouw. Aan een Vitaal en Zorgzaam Kraaihoek heb je de komende jaren je handen vol – en een taak die voldoening geeft.

Je houdt trends en ontwikkelingen scherp in de gaten, om samen met woningcorporaties te sturen op een passend aanbod. Je bent de vaste contactpersoon van de corporatie en controleert het nakomen van de gemaakte afspraken, zowel bij de woningcorporatie als de gemeente. Je hebt te maken met de Huisvestingsverordening, de verbetering van doorstroming, het woningbouwfonds, de starterslening, de Wet goed verhuurderschap, woningsplitsing, gebiedsprofielen en woonwagenbeleid. Met regelmaat trek je samen op met de andere Drechtsteden-gemeenten. Van jouw hand komen creatieve en haalbare beleidsnotities en voorstellen die de raad en het college inspireren tot heldere besluitvorming. Collega’s doen regelmatig een beroep op je expertise. En ook inwoners die vragen hebben over huisvesting sta je te woord. Al kun je ze niet direct onderdak bieden, je wijst hen wel de weg naar de juiste instanties.

Je werkt vanuit je eigen expertise en zoekt de verbinding met collega’s van andere domeinen binnen ons team en andere teams. Denk aan de collega die zich bezig houdt met Beschermd wonen, de collega die zich bezighoudt met bestaanszekerheid en huisvesting statushouders, of de collega vitaliteit/beweegvriendelijke omgeving dan wel de collega die leegstand controleert. Samen zorgen we voor passende woningen voor alle doelgroepen, als basisvoorwaarde voor meedoen, je kunnen ontplooien en vitaliteit in ons dorp.

 • Je hebt bij voorkeur een hbo- of wo-opleiding afgerond, zoals sociale geografie, planologie of bouwkunde.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in het vakgebied wonen, bijvoorbeeld opgedaan bij een adviesbureau, een woningcorporatie of een andere overheidsinstantie. Het is een pluspunt als je de Omgevingswet enigszins kent.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en je bouwt snel een netwerk binnen en buiten de gemeente op.
 • Je bent een plezierige collega, je communiceert makkelijk, je hebt lef en je kunt mensen meekrijgen in je ideeën.
 • Je bent accuraat en gestructureerd, klant- en kwaliteitsbewust.
 • Je hebt een kritische blik op beleidsontwikkeling en je kunt uitstekend risico's beoordelen en belangen afwegen.
 • Je bent voor 18 tot 36 uur per week beschikbaar. We zijn op zoek naar minimaal twee nieuwe collega's voor 1,5 fte, dus we kunnen samen besluiten wat passend is voor jou.

Dat ‘maatschappelijke ontwikkeling’ mag je in jouw functie letterlijk nemen: je draagt bij aan beter ontwikkelde inwoners. Voldoening genoeg. Verder mag je rekenen op:

 • Een arbeidsovereenkomst voor één jaar voor 18-36 uur per week, met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 5009,00 op basis van 36 uur per week (schaal 10, cao gemeenten);
 • Opleidingsmogelijkheden om te blijven groeien in je vak;
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Dit budget mag je bijvoorbeeld inzetten voor:
  • Extra verlofdagen
  • Een fietsregeling
  • Het inkopen van extra pensioen
  • Een bijdrage aan sportgerelateerde zaken
 • Flexibel werken met de mogelijkheid om thuis te werken;
 • Woon-werk reiskostenvergoeding. Reis je met het openbaar vervoer? Dan krijg je deze kosten 100% vergoed;
 • Ouderschapsverlof;
 • Pensioenregeling bij ABP.

De sollicitatiepagina is de eerste stap om je interesse kenbaar te maken. Of wil je eerst vrijblijvend meer weten? Je bent welkom voor een kopje koffie in ons gemeentehuis of voor een digitale ontmoeting. Neem gerust contact op met Danielle Verzijl, teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling: 06 4360 7834.

Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.

Sollicitatieprocedure

Ontvangst­bevestiging

Eerste reactie

Kennismakings­gesprek

2e gesprek

Arbeids­overeenkomst