Dordrecht
Vacature nr. 6185

Architect voor de Welstands- en Monumentencommissie

Reageer voor: 29 maart
Nog 5 dagen
Vakgebied
Ruimtelijke ontwikkeling/stedenbouw
Soort dienstverband
Tijdelijk dienstverband
Opleidings­niveau
HBO, WO
Standplaats
Dordrecht
Organisatie
Gemeente Dordrecht
Functietype
Advies/Onderzoek
Uren per week
10 uur

Intro

Wij zoeken een architect (ingeschreven in het architectenregister) voor de Welstands- en Monumentencommissie (Toekomstige Commissie Omgevingskwaliteit) die per 1 mei 2023 in deeltijd wil adviseren over de fysieke leefomgeving van de gemeente Dordrecht. Je vervult, samen met een collega architect de functie voor ten minste 50 %.

Dordrecht is gelegen op een eiland aan een knooppunt van belangrijke (water)wegen aan de zuidzijde van de Randstad. Door de beschermde binnenstad en 19e eeuwse schil, 900 rijksmonumenten 850 gemeentelijke monumenten en 250 beeldbepalende panden neemt de stad een vooraanstaande positie in onder de historische Nederlandse steden.

Dordrecht is een stad met een rijke historie, en een prachtige toekomst. Dordrecht wil de komende jaren verder bouwen aan een sterke en groene stad, met meer betaalbare en energiezuinige woningen en een krachtige economie. Een veilige, leefbare en levendige stad om in te wonen en te werken. Een stad waarin de bebouwde en onbebouwde omgeving van hoge kwaliteit is.

De Welstands- en Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur adviseert over aanvragen voor een Omgevingsvergunning (nieuwbouwplannen, verbouwplannen en monumentenplannen) en over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: welstand, monumenten, stedenbouw, inrichting van de openbare ruimte en cultuurhistorie. Zij komt in twee verschillende samenstellingen bijeen. In een grotere samenstelling waar complexe bouwplannen en monumenten ter advisering voor liggen, en een kleinere samenstelling waar de meer eenvoudige aanvragen beoordeeld worden.

De commissie adviseert bij voorkeur vroegtijdig in het proces en wanneer ruimtelijke kaders worden meegegeven aan ontwikkelingen. Dit gebeurt allemaal in de geest van de Omgevingswet. De commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria zoals deze zijn vastgelegd in de Welstandsnota.

De Welstands- en Monumentencommissie bestaat op dit moment uit vijf leden: 2 architecten waarvan 1 restauratiearchitect, een stedenbouwkundige (huidige voorz.), een bouwhistoricus en een burgerlid. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie. De commissie vergadert openbaar, doorgaans 1 maal per 14 dagen op de maandagochtend/middag (even weken). De verwachte tijdsbesteding bedraagt, afhankelijk van het aantal aanvragen, 10 tot 16 uur per maand (vergadertijd).

Wij zoeken een architect (ingeschreven in het architectenregister) voor de Welstands- en Monumentencommissie (Toekomstige Commissie Omgevingskwaliteit) die per 1 mei 2023 in deeltijd wil adviseren over de fysieke leefomgeving van de gemeente Dordrecht. Je vervult, samen met een collega architect de functie voor ten minste 50 %.

Naast deelname in de grote commissie vragen we specifiek ook om deelname aan de kleine commissie (10:00-11:45). Je bent in staat om incidenteel/bij vervanging de rol van voorzitter te vervullen.

Je bent in staat om te schakelen tussen verschillende niveaus en hebt politieke en sociale sensitiviteit. Je kunt meedenken over natuurinclusief bouwen, de verduurzaming van de bestaande stad en over de overgang naar een Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Daarnaast heb je uitstekende analytische, oordeelsvormende en communicatieve eigenschappen.

Een sterke verbondenheid met, interesse in/kennis van de stad Dordrecht is een pré.

Wat neem je mee?

  • Gedegen en aantoonbare kennis, opleiding en praktijkervaring in het vakgebied.
  • Affiniteit met natuur inclusief en duurzaam bouwen.
  • Affiniteit met kleurenbeleid (Dordtse kleuren).
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden om op een constructieve en heldere wijze met de andere commissieleden en met initiatiefnemers over plannen te spreken.
  • Een onafhankelijke en heldere visie op ruimtelijke kwaliteit.
  • Een benoeming voor een termijn van drie jaar. Aansluitend bestaat de mogelijkheid voor een herbenoeming voor nog een periode van 3 jaar.
  • Een tarief van €100 per uur voor vergaderingen en overleg. Het uurtarief is exclusief reiskosten, maar inclusief reistijd, individuele voorbereidingstijd zoals inlezen.
  • Een open constructieve werksfeer waarbij je een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van Dordrecht.

Enthousiast geworden om als lid van de Dordtse Welstands- en Monumentencommissie aan de slag te gaan ? Solliciteer dan direct, maar uiterlijk op 28 maart 2023. Wij laten je zo snel mogelijk weten of we je uitnodigen voor een gesprek.

Wil je eerst meer informatie over de inhoud van de rol of ben je nieuwsgierig naar hoe de rol er in de praktijk uitziet? Je kunt inhoudelijke vragen stellen aan Dennis Smit, Secretaris van de Welstands- en Monumentencommissie en/of Edwin van Son.

Kandidaten kunnen geen lid van de gemeenteraad, lid van het college van burgemeester en wethouder of ambtenaar van de gemeente Dordrecht zijn.

Reageer voor: 29 maart
Nog 5 dagen

Sollicitatieprocedure

Ontvangst­bevestiging

Eerste reactie

Kennismakings­gesprek

2e gesprek

Arbeids­overeenkomst