Spring naar inhoud

Sociale Dienst Drechtsteden

De Sociale Dienst Drechtsteden is een regionale sociale dienst en werkt voor zeven gemeenten in de Drechtsteden. Wij zijn in grootte de vijfde Sociale Dienst van Nederland. Bij ons werken ruim 450 medewerkers.
Samen werken wij aan goede dienstverlening aan klanten en bezoekers. Je gaat bij ons aan de slag op de afdeling Staf of Werk.

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft een stevige ambitie die ertoe moet leiden dat alle inwoners van de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Waar dat niet lukt, helpen we die mogelijkheden vergroten.

Als trainee lever jij een grote bijdrage aan verbeteringen, beleid en projecten vanuit onze visie ‘Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan’ en centrale opgaven richting onze klanten. Deze houden het versterken van bestaanszekerheid, het ontwikkelen naar werk en het zorgen voor ondersteuning in. Elk van deze opgaves heeft meerdere ambities en speerpunten. Wij willen onze dienstverlening in het veranderende sociaal domein de komende jaren (steeds) op een verbindende wijze met onze omgeving verder blijven professionaliseren en verbeteren. Hierbij worden de visie en de opgaven verder vorm gegeven. Uiteraard staat onze dienstverlening aan de klant daarbij centraal.

Bij ons is samenwerken essentieel en dat is wat we met elkaar uitstralen. Wij hebben allemaal ons eigen takenpakket en opdrachten, maar dat staat flexibiliteit, uitwisseling en elkaar verder helpen niet in de weg. En de samenwerking gaat verder dan alleen binnen je eigen afdeling. Juist de verbinding met andere afdelingen en teams op onderwerp vinden wij belangrijk. Wij zijn een innovatieve organisatie, waar ruimte is om ideeën uit te proberen, en ons doel altijd is om het beste te doen voor onze klanten.