Spring naar inhoud

Dordrecht

Als trainee zet jij je bij ons in om samen met Dordtenaren gedeelde ambities waar te maken. Dat is het doel van onze organisatie en we werken steeds vanuit die bedoeling. Met opgave gestuurd werken wordt het realiseren van gedeelde ambities met partners in de stad beoogd. We stellen de maatschappelijke opgave(n) centraal, leggen een natuurlijke verbinding met partners (van buiten naar binnen) en stellen inhoud boven interne structuren. De focus ligt op het boeken van resultaten bij maatschappelijke opgaven. Met onze organisatieontwikkeling willen we een impuls geven aan opgave gestuurd werken en flexibel organiseren door te werken vanuit de bedoeling, door intensief en anders samen te werken met de stad en door te werken aan Dordts leiderschap.

Met onze organisatie bedienen we de stad zo goed mogelijk. We willen dat onze basisdienstverlening op orde blijft, terwijl we in de stad grote en kleine opgaven realiseren. Om dat voor elkaar te krijgen maken we snelheid en werken we vanuit de bedoeling. Dat betekent dat we datgene doen, waarvan een ander beter wordt. Die ander kan een klant zijn, een inwoner, de politiek, de samenleving of een collega. We stellen samen heldere doelen, managen over en weer de verwachtingen en gaan voor een eindresultaat waarvan die ander beter wordt. Onze belangrijkste principes?

•             We zeggen "ja, tenzij"

Dat betekent dat we geen regels toepassen om de regels, maar dat we altijd willen begrijpen waaraan een regel bijdraagt en waarom we iets doen. Als onze regels niet leiden tot een aantrekkelijke stad en regio, trotse Dordtenaren en een krachtig bedrijfsleven, dan tonen we lef en wijken van de regels af.

•             We praten mét, niet over

Waar mogelijk betrekken we alle partijen al vroeg bij wat we doen. Denken voor een ander doen we niet. We verbinden mensen met elkaar in een open cultuur.

•             We stellen jou centraal

Wij gaan uit van jouw behoefte als medewerker, van jouw talenten en ambitie en sluiten daarbij aan. Maar met jou doelen we niet alleen op jou als medewerker. We stellen ook mensen in de stad centraal. Het gaat ons erom dat een ander beter wordt van wat jij doet.