Spring naar inhoud

Trainee Omgevingswet

Logo Gemeente Dordrecht

Trainee Omgevingswet kenmerk DO-04


Jouw Opdracht

Elke dag zoeken we als Dordrecht en regio samen met stakeholders oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Een strategie is snel bedacht, maar hoe zorgt u voor tastbare resultaten voor bestuurders die het liefst vandaag nog actie willen? En hoe werken we samen in netwerken lokaal tot internationaal. Wat beteken de agenda van andere overheden voor de onze en wat willen we brengen naar deze agenda's? Als trainee ga je aan de slag om vanuit de opgaven uit het bestuursakkoord andere agenda's te beïnvloeden. Dit betekent dat je samen met collega's vanuit de maatschappelijke opgaves verkent wat de kansen en mogelijkheden zijn voor Dordrecht in Den Haag en Europa.

 

Jouw expertise

We zoeken een trainee met een bij voorkeur juridische of juridisch-planologische achtergrond, die geïnteresseerd is in ervaring op doen met alle aspecten van de ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau. Een trainee die meer wil leren over werken met zowel de Omgevingswet als de Wet ruimtelijke ordening en op basis van deze wetgeving ervaring op wil doen in het toetsen van concrete plannen, het volgen van afwijkingsprocedures en mee wil werken aan het opstellen van nieuwe planvormen op basis van de Omgevingswet.

 

Jouw Plek

In Dordrecht kom je in het team Juridisch Planologisch Advies. Samen met4 planjuristen werk je aan de juridische/juridisch-planologische advisering omtrent soms de meest uiteenlopende ontwikkelingen binnen de gemeente. Uiteraard wordt je daarbij begeleid door de planjuristen. Daarbij leer je rekening met de belangen van andere vakdisciplines, zoals beleid, verkeer, stedenbouw, monumentenzorg/archeologie en economie. Je leert ook daarbij rekening te houden met wat binnen de juridische mogelijkheden goed is voor de ontwikkeling van de stad.

 

Onze organisatie

Ontwikkelen doe je bij ons in hoog tempo. We willen graag dat jij het beste uit jezelf en anderen haalt. Samen zetten we ieders talent zo goed mogelijk in. We hebben onze organisatie zo ingericht dat we flexibel en veerkrachtig kunnen reageren op veranderingen in de samenleving en in de politiek. We werken integraal, resultaatgericht en snel. Onze medewerkers werken steeds meer in zelforganiserende teams. Ze bepalen samen het gewenste resultaat, nemen samen besluiten en sturen samen bij.

 

Wie zijn wij

Dordrecht is een stad vol ambities. We hebben een roemrijk verleden én grootse plannen voor de toekomst. Wij geloven in onze stad; in onze inwoners, ondernemers en andere partners. We zijn één van de koplopers in het land als het gaat om waterveiligheid en duurzaamheid. Ook op andere gebieden laten we van ons horen. Van jou zien we graag dat je betrokken bent bij onze stad. En dat je kansen voor én met de stad weet te verzilveren. Je krijgt van ons veel vrijheid om te doen wat goed is voor de stad.