Spring naar inhoud

Trainee Informatiemanagement

Logo Drechtsteden

Trainee Informatiemanagement GRD-01


Ben jij die nieuwsgierige nieuwe collega die ons gaat helpen met het verder vormgeven van ons informatiemanagement? Die zijn of haar steentje bijdraagt aan het verkrijgen van betere inzichten die ons en de gemeenten helpen bij het maken van beleidskeuzes, bij het inrichten van onze openbare ruimte, bij het slimmer uitvoeren van onze processen? Dan zoeken wij jou om ons te helpen met datagedreven werken!


Datagedreven werken wordt steeds belangrijker. Het helpt ons beter inzicht te verkrijgen over maatschappelijke trends, over de effecten van onze inspanningen en over het verloop van processen. Daarmee kunnen we gemeenten en inwoners betere dienstverlening bieden en kunnen we onze organisaties verbeteren. Het is echter geen kwestie van alleen data alleen. Het stelt eisen aan de cultuur van een organisatie en aan de expertise van de medewerkers. Het vraagt keuzes in het gebruik van applicaties en een heldere data architectuur. Ambtelijk en bestuurlijk draagvlak moeten hand in gaan en in de ontwikkeling moet ruimte zijn voor experimenteren. Het is pionieren en ontdekken, fouten maken en successen boeken. Het is een ontwikkeling die is ingezet, die niet te stoppen is en waar we ons in willen en moeten verdiepen. En dat levert kansen op. Goud als we het goed doen!


Wij zijn de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) en zoeken jou! We zijn de uitvoeringsorganisatie voor de 7 gemeenten in de Drechtsteden én voor een aantal andere klanten. We hebben verschillende onderdelen, zoals de regionale sociale dienst, het servicecentrum voor de bedrijfsvoering, de regionale belastingdienst, het onderzoekscentrum, het ingenieursbureau én een stafbureau. Met zo'n 1300 leuke collega's werken we aan vele diensten en producten voor onze gemeenten en haar inwoners en bedrijven. Wij zijn een unieke organisatie, waar je in het hart staat van de regionale samenwerking. Waar je elke dag nieuwe uitdagingen tegenkomt om meerwaarde te bieden voor onze inwoners.

Twee van de onderdelen van onze GRD, het Ingenieursbureau en Bureau Drechtsteden trekken samen op om één leerzame en leuke traineeplek beschikbaar te stellen voor jou!


Het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD(https://www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl/) werkt met zo'n 85 medewerkers aan de omgeving van morgen. Het is ons doel om projecten in de buitenruimte op een zo kwalitatief mogelijke manier en tegen de laagste maatschappelijke kosten te realiseren. Wij staan garant voor de beste oplossing, de slimste weg en de duurzaamste technieken. Zo werken wij aan de Drechtsteden, waar inwoners fijn kunnen leven en verblijven. Een van de belangrijke thema's voor ons bureau is het datagestuurd werken. De mogelijkheden hiervan lijken onbegrensd. We zijn daarom aangesloten op de ontwikkelingen Smart City Dordrecht en Smart Data Center en willen dit mét jou verder vormgeven.


Bureau Drechtsteden (BDS) is het stafbureau voor de GRD en voor het regionale Drechtstedenbestuur. Het bureau, met  20 medewerkers, ondersteunt de algemeen directeur en het MT bij de aansturing van de GRD-organisatie. We leveren ondersteuning aan het bestuur door advisering en voorbereiding van het besluitvormingsproces. We brengen slim partijen in ons netwerk samen om vanuit een gezamenlijke positie informatie en inzichten te delen. We voeren ook de regie op de agenda voor externe betrekkingen en het vergroten van het netwerk voor de regio Drechtsteden. Vanuit ons bureau willen we weten wat er om ons heen speelt om op basis van die informatie onze eigen organisatie én de gemeenten en partners beter in positie te brengen voor hun maatschappelijke taken. Ook voor ons is datagestuurd werken dus enorm belangrijk en we willen dit vanuit onze staf, samen met jou, een impuls geven voor onze hele organisatie. Dat doen we door het onderwerpen op agenda's te zetten, door mensen bij elkaar te brengen, door innovaties te initiëren of te ondersteunen. Ga jij ons daar bij helpen?

Onze vraag aan jou

Wil jij ons helpen bij het vergroten en versterken van datagestuurd werken? We zoeken iemand die –als rechterhand van onze informatiemanagers- verder vorm wil geven aan het Smart Data Centre van de GRD (onderdeel van ons regionale onderzoekcentrum) én dit binnen het IBD en BDS kan vertalen naar praktische toepassingen en innovaties in onze informatievoorziening, zowel in processen en systemen als in houding en gedrag.
We zoeken iemand die nieuwsgierig is, makkelijk verbinding legt en die affiniteit heeft met informatiemanagement en data-analyse. Iemand die het leuk vindt om meer te leren over bestuurlijke samenwerking, maatschappelijke opgaven én organisatievraagstukken. We bieden je een heel diverse werkplek, waar je in alle keukens mag – nee, zelfs moet – kijken! Je werkt in eerste instantie samen met de informatiemanager van Bureau Drechtsteden (die regie voert voor de hele organisatie) en de informatiemanager van het Ingenieursbureau maar gaat zeker ook de organisatie verder verkennen. Met elkaar gaan jullie ontdekken waar de kansen liggen voor informatiemanagement, waar innovaties mogelijk zijn en hoe vanuit hier maatschappelijke meerwaarde kan ontstaan.  Wij hebben er zin in, jij ook?