Spring naar inhoud

Trainee Data en Informatiemanagement

Logo gemeente Dordrecht

Trainee Data en Informatiemanagement kenmerk DO-01

 

De gemeente Dordrecht heeft de ambitie om een meer datagedreven organisatie te worden. Het benutten van data voor maatschappelijke vraagstukken is nog geen vanzelfsprekendheid in de organisatie. De uitdagingen om datagedreven werkwijzen structureel te kunnen toepassen zijn groot. De informatievoorziening is volop in beweging, technologieën en (cloud)applicaties ontwikkelen zich razendsnel.  Informatiebeveiliging, privacy en ethiek groeien in belang en kennis en kunde over deze onderwerpen is nog beperkt aanwezig. 

 

De komende jaren zal extra aandacht nodig zijn om de ontwikkelingen op het gebied van datagestuurd werken te faciliteren. Jij verkent wat daarvoor nodig is. Je werkt aan verschillende soorten projecten om gevoel voor de bal te krijgen. Daarbij werk je bv. aan het verbeteren van de informatievoorziening, informatiebeveiliging en data-vraagstukken.

 

Veel van de vraagstukken pakken we op in samenwerking binnen de regio Drechtsteden. Concreet betekent dit dat je veel samenwerkt met regionale partijen zoals het Service Centrum Drechtsteden, het Chief Information Office en Onderzoeks Centrum Drechtsteden/Smart Data Center.

 

We zoeken een trainee die bruggen kan slaan tussen collega's die werken aan maatschappelijke vraagstukken en de mogelijkheden die slimme ICT en data biedt. Hierdoor heb je affiniteit met techniek, ICT en/of data. Je werkt proactief, oplossingsgericht en gezamenlijkheid aan vraagstukken.

 

Werkzaamheden:

Als Trainee adviseur data en informatiemanagement vertaal je de informatiebehoeften naar concrete projectvoorstellen. En help je jouw collega's om de beschikbare data beter te benutten.

Je werkzaamheden zijn o.a.:

  • Het mee ontwikkelen en borgen van datagestuurd werken binnen de gemeente Dordrecht.
  • Meewerken aan ontwikkelen en benutten van 21st century skills in de organisatie
  • Meewerken aan het registreren en classificeren van data
  • Ophalen en analyseren van ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering) en vertalen van deze ontwikkelingen naar consequenties voor de informatievoorziening;
  • Analyseren van de informatiebehoeften en de vertaling daarvan naar concrete projecten en wijzigingsvoorstellen;
  • Draagvlak creëren voor de implementatie van nieuwe/gewijzigde informatievoorziening zodat de business deze veranderingen ondersteunt;

Plek in de organisatie:

Je komt te werken in cluster Versterking Bestuur en Organisatie (VBO) onder kernteam Organisatie en Bedrijfsvoering. De uitdaging van het cluster is om krachtige en deskundige advisering op uiteenlopende vraagstukken te combineren met heldere kaderstelling, alert toezicht en uitstekende dienstverlening.