Spring naar inhoud

Trainee vacatures

Trainee Omgevingsdienst - 2 traineeplekken!

Welkom in een maatschappelijke omgeving waar jij waarde toevoegt aan de leefomgeving! Bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) leer jij het werk- en speelveld van een omgevingsdienst kennen. Wil jij werk maken van onze doelen en jezelf zowel professioneel als persoonlijk ontwikkelen? Dan horen we graag van je! Wij hebben twee traineeplekken beschikbaar!

Je oriënteert je op het werkveld door een combinatie van werken, scholing en ontwikkeling. Het werkveld (inhoudelijk) en het speelveld (bestuurlijk) komen breed aan bod. Je werkt nauw samen met de andere trainees binnen de regio Drechtsteden en krijgt professionele begeleiding.
 

Wat ga je doen?

OZHZ is een uitvoeringsorganisatie die zich primair richt op vergunningverlening, toezicht en advisering. Bij vergunningverlening toets je of aanvragen wel juist en volledig zijn ingevuld, kijk je of ingediende meldingen volledig zijn en of voor die activiteiten niet toch een vergunning moet worden afgegeven. Ook voer je juridische activiteiten uit zoals het beoordelen en weerleggen van zienswijzen. Bij toezicht loop je mee met onze inspecteurs, zoekt uit of bepaalde activiteiten wel of niet zijn toegestaan en stelt hierover rapportages op. Met onze adviseurs denk je na over welke effecten activiteiten van bedrijven hebben op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast, veiligheid, duurzaamheid en de kwaliteit van de bodem.

Je denkt ook mee over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leefomgeving, duurzaamheid en de veranderende wetgeving zoals de Omgevingswet. De kennis en ervaring die je opdoet binnen onze primaire processen geeft jou de mogelijkheid om projecten uit te voeren gericht op optimalisatie van deze processen of de bedrijfsvoering van onze organisatie. Waar nodig ondersteun je de projectleider of treedt je zelf als projectleider op.

De uiteindelijke werkzaamheden en projecten die je tijdens het traineeprogramma uit gaat voeren zijn afhankelijk van je opleiding, je competenties, interesses en behoefte van OZHZ. In ieder geval ben jij bij 3 verschillende taakvelden uit het primaire proces werkzaam. Eén van de projecten is inhoudelijk, de ander is een bedrijfsvoeringproject. Daar bovenop voer je samen met alle trainees binnen het Drechtsteden netwerk een regionaal project uit.

Dit alles doe je deels vanaf ons kantoor in Dordrecht, maar je zit ook aan tafel met burgers, bedrijven en bestuurders en zoekt de verbinding tussen de verschillende belangen, de wettelijke kaders en de leefomgeving.
 

Wat neem je mee?

Een afgeronde hbo/wo opleiding gecombineerd met een passie voor de leefomgeving. Natuurlijk is het handig als je opleiding raakvlakken met ons werk heeft, maar die passie is het allerbelangrijkst. Dus ook als je opleiding minder aansluit, horen we graag van je! We zoeken daarnaast de volgende eigenschappen:

 • Je hebt een sterk zelfbewustzijn en analytisch vermogen;
 • Je hebt een proactieve instelling waarmee jij kansen ziet en deze optimaal benut;
 • Je kunt je helder uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Jouw Integriteit en betrouwbaarheid passen bij het werken voor een publieke organisatie;
 • Je hebt een gezonde hoeveelheid flair die jou helpt je resultaten te bereiken;
 • Maar het belangrijkste van alles is dat je de wil hebt om te ontdekken, leren en groeien.

Waar kom je te werken?

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) staat midden in de leefomgeving en heeft als doel een veilige, gezonde, duurzame en economisch vitale leefomgeving voor inwoners en bedrijven te realiseren. 

Bedrijven, woonwijken, openbare gebouwen en natuurgebieden: dat is het werkveld van de specialisten van OZHZ. De inwoners en bedrijven in Zuid-Holland Zuid kunnen op ons rekenen. Met advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving dragen wij bij aan een goede omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren. Met meer dan 200 medewerkers hebben wij veel expertise in huis en verbinden we kennis en ervaring in de regio. Al het werk dat wij uitvoeren doen we in opdracht van en samen met de gemeenten en de provincie.
 

Wat bieden we jou?

Als trainee bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland (OZHZ) maak je kennis met het gehele spectrum van onze taken. Dit doe je in blokken van een half jaar, waardoor je bij 3 verschillende units kennismaakt met de verschillen facetten van ons werk. Binnen het traineeprogramma doorloop je een opleiding- en ontwikkelingstraject wat onder andere bestaat uit diverse trainingen gericht op het ontwikkelen van je competenties. Daarnaast ontwikkel je jezelf door middel van intervisie, zowel met senior medewerkers uit het werkveld als met de andere trainees binnen OZHZ en de Drechtsteden.

Ben je benieuwd naar wat onze trainees vertellen over het werken bij OZHZ? Bekijk dan deze video!

Natuurlijk bieden wij jou ook goede arbeidsvoorwaarden:

 • Een aanstelling vanaf 1 september a.s. van anderhalf jaar voor 36 uur per week.
 • Een startsalaris van € 2.591,- (schaal 9).
 • Flexibele werktijden.
 • Devices die je voor je werk nodig hebt.
 • Aanvullend op je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er extra vakantie-uren van te kopen. 

Solliciteren of meer weten?

Enthousiast geworden?
Laat het ons weten! Giet jouw interesse voor een van onze traineeplekken in een creatieve vorm die bij jou past en stuur die naar ons.

Meer informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Leon Treffers. Je kunt hem bereiken via 06-83945128.
 

Vacaturenummer58461
Aantal uur per week36
Organisatie onderdeelOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Reageer voor27-06-2019